Onderzoek 13 - Maatschappelijke waarde

Biebpanel, het landelijke onderzoekspanel van de bibliotheken heeft onderzocht wat de waarde van de bibliotheek is. Aan de bijna 25.000 leden van Biebpanel, onder wie 700 uit Noord-Fryslân, is gevraagd wat zij zelf aan de bibliotheek hebben, maar ook wat de belangrijkste waarde voor de samenleving is. Het grootste voordeel vinden de leden toch het goedkoop lenen en lezen van boeken, tijdschriften, kranten en andere media uit een grote collectie. Ook de prettige, rustige omgeving die de bieb biedt wordt gewaardeerd.

De panelleden worden door de bieb ook verrijkt, ze vergroten hun kennis en besparen geld met de bibliotheek. Veertien procent van de panelleden kan zich beter redden dankzij de bibliotheek, vijftien procent voelt zich minder eenzaam en dertig procent is dankzij de bibliotheek meer onder de mensen geweest. Deze percentages zijn in Noord-Fryslân hoger dan landelijk gemiddeld.

Wat heeft de samenleving aan de bibliotheek?
De lage drempel naar kennis, ontspanning en ontwikkeling is het grootste goed van de bibliotheek, zeggen de panelleden. Zeventig procent van de panelleden vindt dat de bibliotheek zorgt dat mensen beter mee kunnen doen in de samenleving. Kansen om die maatschappelijke waarde te vergroten zien de panelleden ook. De bibliotheek kan bijvoorbeeld meer activiteiten organiseren en het aanbod bekend maken bij een breder publiek.

2015 vs. 2019
De bibliotheek voerde het onderzoek naar de maatschappelijke waarde ook in 2015 uit. De bibliotheek heeft haar nieuwe rol in de tussenliggende jaren beter zichtbaar gemaakt, want een veel grotere groep zou nu een laaggeletterde of digitaal niet vaardige kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Ook zeggen panelleden nu vaker dat ze door de bibliotheek hun kennis hebben uitgebreid.

De bibliotheek als doorverwijzer
De Bibliotheek vormt samen met andere organisaties een groot maatschappelijk netwerk. De bibliotheek is een laagdrempelige voorziening en daardoor heel geschikt voor bijvoorbeeld vragen over de digitale overheid. Maar die vragen hoeven de medewerkers van de bibliotheek niet allemaal te kunnen beantwoorden. Daarvoor verwijzen ze graag door. Tien procent van de panelleden is na doorverwijzing door de bibliotheek bij een andere organisatie terecht gekomen, bijvoorbeeld bij een leesclub of het Digi-Taalhuis.

Leeshonger
Een paar pareltjes uit de open antwoorden: Hoe is de bibliotheek voor u persoonlijk van waarde? ‘Vrijheid om te lezen wat ik wil. Een rustmoment in de week. De mogelijkheid om mijn blik op de wereld te verruimen. Een schatkamer vol informatie, kennis en ontspanning. De bibliotheek stilt mijn leeshonger. It grutte oanbod en ferskaat. Ik vind het moeilijk uit te leggen, maar ik zou de bibliotheek erg missen als zij er niet meer zou zijn.’

Naar aanleiding van dit onderzoek gaan we:

  • Het aanbod van activiteiten en de communicatie daarover beter laten aansluiten op de doelgroepen in ons werkgebied.
  • Samenwerkingsverbanden uitbreiden en beter zichtbaar maken onderzoeken wat andere bibliotheken doen om te helpen bij het vinden van informatie of advies bij praktische problemen of vragen. Zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Nog beter doorverwijzen naar andere instanties.

Bekijk de infographic, in één oogopslag de conclusies

Bekijk het volledige rapport met alle uitkomsten