Friesland College en Friese bibliotheken verder in aanpak laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 24 september 2021 16:12

Het Friesland College en alle Friese bibliotheken gaan samen verder in de strijd tegen laaggeletterdheid. Zij ondertekenden vorige week een overeenkomst, waarin zij de samenwerking van de afgelopen jaren bestendigen. Het is uniek in Nederland dat álle bibliotheken in één provincie de samenwerking met een onderwijsinstelling aangaan.

De samenwerking tussen de bibliotheken en het Friesland College krijgt gestalte in de Digi-Taalhuizen die in de Friese bibliotheken te vinden zijn. In het Digi-Taalhuis krijgen inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden ondersteuning om hun vaardigheden te verbeteren. Het Friesland College levert hiervoor de taalcoördinator. De taalcoördinator verzorgt het intakegesprek met de inwoner die zijn of haar vaardigheden wil verbeteren, maakt een plan van aanpak en koppelt een vrijwilliger aan de cursist. Samen ondersteunen het Friesland College en de bibliotheken vijfhonderd cursisten per kwartaal.
Het Friesland College leidt de vrijwilligers op en ondersteunt hen inhoudelijk. De bibliotheken zorgen voor het werven van vrijwilligers, stellen de ruimte en de faciliteiten beschikbaar en begeleiden de vrijwilligers.

Zowel de bibliotheken als het Friesland College zijn actief in het werven van nieuwe cursisten en de bewustwording op het gebied van laaggeletterdheid. Dat de lessen niet in een school maar in de bibliotheek plaatsvinden, werkt drempelverlagend. De bibliotheek is tenslotte een plek waar iedereen welkom is. Aan school hebben cursisten ook vaak een minder goede herinnering.

Hard nodig
De ondertekening vond net na de ‘Week van het lezen en schrijven’ plaats. Tijdens die week vragen honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

De samenwerking tussen de Friese bibliotheken en het Friesland College bestaat al een aantal jaren, maar in de overeenkomst spreken beide partijen het vertrouwen uit naar elkaar en naar de toekomst. Paulien Schreuder, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân – namens alle Friese bibliotheken - en Zahra Mousazadeh, directeur van FC Extra (school voor volwasseneneducatie van het Friesland College) tekenden de overeenkomst, die een solide basis legt voor de toekomst van de bestrijding van laaggeletterdheid in Fryslân.

Goed dat het nu op papier staat, aldus Zahra Mousazadeh: ‘We voelen een gezamenlijke opgave om te werken aan geletterdheid. Elke partij heeft daar zijn rol in gevonden. Zo is echt sprake van 1+1=3.’ Paulien Schreuder: ‘Samen maken we stappen en gaan ook meten wat het effect ervan is. Deelnemers aan formele trajecten geven aan dat zij groei ervaren in hun werk, maatschappelijk beter kunnen deelnemen en hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Voor het non-formele traject gaan we dat nu ook meten.’