Op dit moment is er een storing in onze Wise-app. Kijk op onze klantenservice pagina wat u kunt doen. 

Taalplan Achtkarspelen: ‘Samen lezen stimuleren’

Gepubliceerd op: 23 februari 2023 16:21

Vanaf het consultatiebureau tot en met het voortgezet onderwijs is het stimuleren van taalvaardigheid, woordenschat en leesplezier bij kinderen van groot belang. Maandag deed wethouder Sierd Vegelin de feestelijke leesaftrap voor het primair onderwijs van Taalplan Achtkarspelen in It Vleckehûs in Surhuisterveen.

Wethouder Vegelin benadrukt de voorlopersrol van Taalplan Achtkarspelen binnen de provincie Fryslân. ,,Taal is heel belangrijk. We hebben diverse partners bij elkaar gebracht en werken nauw met elkaar samen om betere kansen voor alle kinderen te creëren”, aldus Sytze Nauta, beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Achtkarspelen. Naast de gemeente - die met name de rol van aanjager en financier heeft - werken Bibliotheken Noord Fryslân, het primair onderwijs, Tiko Kinderopvang, Cedin en De Hasselbraam Buitenpost mee aan het plan.

Lezen op jonge leeftijd
,,Voorlezen, praten en samen zingen kan al op hele jonge leeftijd. Wij stimuleren ouders om dat vaak te doen”, benadrukt Doetie de Jager van de bibliotheek. ,,En dat kin yn it Nederlânsk mar ek yn de eigen memmetaal sa as it Frysk of Arabysk”, aldus skoalstiper Tjitske van Akker van Cedin, die scholen ondersteunt bij Fries en meertaligheid. ,,De memmetaal is tige wichtich as earste taal. Dat wurdt faak ûnderskat.”

De doorgaande lijn bij taal en lezen is heel belangrijk, zo benadrukken alle partners van Taalplan Achtkarspelen. Van een boekstartcoach op het consultatiebureau, die taal en lezen onder de aandacht brengt bij jonge ouders, tot het aanmoedigen van lezen op de kinderopvang, van leesconsulenten in de bibliotheek en op het voortgezet onderwijs tot het aanbieden van boeken en tijdschriften op verschillende plekken: kinderen en ouders kunnen op alle leeftijden in aanraking komen met taal en lezen. Het belang van taalvaardigheid wordt daarmee onder de aandacht gebracht.

,,Zo wordt met VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) thuis het lezen gestimuleerd bij ouders van peuters en kleuters. Dit gebeurt al in verschillende dorpen”, legt Renny Wieringa van Tiko Kinderopvang uit. Vervolgens gaat de aandacht voor lezen en taalontwikkeling door op de basisscholen en vanaf 12 jaar op het voortgezet onderwijs. ,,Met name bij de laatste groep is het belangrijk dat lezen geen verplichting wordt. We willen de kinderen vooral leesplezier laten ervaren. Dit kan door ze boeken te laten lezen met onderwerpen waarin ze echt geïnteresseerd zijn en die aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Hierbij kun je ook digitale hulpmiddelen inschakelen”, aldus De Jager.

Gezamenlijk doel
De samenwerking binnen Taalplan Achtkarspelen ging ongeveer twee jaar geleden van start. ,,Maar vanaf dit schooljaar zijn we er actief mee bezig. We pakken het samen met veel passie en energie op en weten elkaar goed te vinden. We streven echt een gezamenlijk doel na”, aldus Michiel Veenstra, namens alle overkoepelende instanties die zich met primair onderwijs bezighouden zoals Roobol, Noventa en NoorderBasis.

De verschillende partners overleggen regelmatig over hun plannen. ,,Zo houden we een vinger aan de pols. Door deze leesaftrap, waarbij de groepen 1 en 2 van basisschool It Skriuwboerd zijn uitgenodigd, willen we het Taalplan Achtkarspelen onder de aandacht brengen. Zo zijn we continu op de achtergrond bezig. Af en toe treden we ook op de voorgrond om het belang van taal en lezen steeds weer te benadrukken.”