Op dit moment is er een storing in onze Wise-app. Kijk op onze klantenservice pagina wat u kunt doen. 

Siep Kooi wint Ina Dammanprijs 2024

Gepubliceerd op: 29 april 2024 11:21

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 maart heeft het bestuur van de Vestdijkkring bekend gemaakt wie de winnaar is van de Ina Dammanprijs 2024. Het bestuur is verheugd dat er sinds lange tijd weer een studie over Vestdijk was ingestuurd en dat die het, na grondige bestudering, alleszins waard bleek om bekroond te worden. Winnaar is Siep Kooi met zijn boek Slotakkoorden bij Simon Vestdijk. Uitgegeven bij Elikser, Leeuwarden, december 2023.

Siep Kooi bracht zijn jeugdjaren door in Franeker (het Driehuizen uit de Anton Wachter-romans waar Ina Damman, de onbereikbare muze van Anton, woonde) en was al vroeg gefascineerd door het werk van Simon Vestdijk. Hij ontdekte dat er in de literatuurwetenschap weinig aandacht aan de laatste zinnen van romans werd besteed en besloot de slotzinnen in het werk van Vestdijk te onderzoeken. Vanwege het muzische karakter noemde hij ze ‘slotakkoorden’. Door de eindteksten hardop te lezen ontdekte hij in klank en ritme van deze melodieuze zinnen het in proza gevatte poëtische potentieel van Vestdijk. Hij noteerde diens proza in dichtvorm en voorzag deze ‘gedichten’ van titels. Aldus werd poëtisch proza tot prozaïsche poëzie getransformeerd.

Siep Kooi werkte dit gegeven uit, hetgeen resulteerde in een nieuwe kijk op de romans van Vestdijk. Met zijn boek hoopt hij Simon Vestdijk opnieuw op de kaart te zetten en een verrassend perspectief te bieden voor een nieuwe generatie Vestdijklezers. Wat het bestuur van de Vestdijkkring betreft is hij daar volledig in geslaagd en is hij de terechte winnaar van de Ina Dammanprijs 2024.

Op 22 juni vindt in Harlingen tijdens een Literair Festival de uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Ina Dammanprijs. Ook wordt die dag de Anton Wachterprijs 2024 uitgereikt.