Op dit moment is er een storing in onze Wise-app. Kijk op onze klantenservice pagina wat u kunt doen. 

Samenwerking bibliotheek en Pier21

Gepubliceerd op: 16 februari 2023 11:49

Pier21 en het alle Friese bibliotheken hebben een meerjarige partnerschapsovereenkomst getekend, waarin alle partijen zich committeren aan het gezamenlijke doel: maatschappelijke thema’s zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Al langere tijd werken de partijen samen. Gezamenlijk is bepaald dat het tijd is voor een volgende stap: een gelijkwaardig partnerschap voor de lange termijn. Kleine en grotere maatschappelijke vraagstukken kunnen alleen opgelost worden als men samenwerkt, als gelijkwaardige partners. “De missie en visie van Pier21 en de bibliotheken sluiten naadloos op elkaar aan”, vertelt Maaike Beckers, zakelijk leider van Pier21, “een intensieve samenwerking om elkaar te versterken is dus niet meer dan logisch”. “Als je hetzelfde doel nastreeft dan doe je dat beter en effectiever samen”, vervolgt Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân en een van de aanjagers van deze samenwerking.

Zowel Pier21 als de Friese bibliotheken zetten zich in voor zeer diverse doelgroepen, maken altijd de connectie met maatschappelijke thema’s en proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te staan. Alle partijen zien dat hun activiteiten verrijkt kunnen worden met deze samenwerking. Pier21 maakt voorstellingen over maatschappelijke thema’s en waargebeurde verhalen waar een bepaalde mate van verdieping heel goed kan werken. “Wij zijn een kleine organisatie en zoeken daarom altijd al de samenwerking op, vaak op projectbasis. Dat we nu voor meerdere jaren verbonden zijn aan de bibliotheken is voor ons fantastisch! Hun expertise kan onze voorstellingen verrijken”, aldus Beckers.

De bibliotheken bieden meerwaarde aan de samenleving door actief bij te dragen aan zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dat vraagt om continue inspelen op maatschappelijke veranderingen en vraagstukken. “Juist kunst en cultuur kunnen daar een enorm goed hulpmiddel bij zijn, zo zegt Schreuder, “om dan aan te kunnen sluiten bij een organisatie als Pier21 helpt ons dan enorm”.

De komende vijf jaar gaan de Friese bibliotheken en Pier21 kennis en expertise delen, elkaars netwerk openstellen, gezamenlijk nieuwe doelgroepen aanboren en realiseren ze minimaal één gezamenlijke activiteit.