Nieuwe leden raad van toezicht Bibliotheken Noord Fryslân

Gepubliceerd op: 24 september 2021 15:07

In de raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden. De raad had eerder dit jaar diverse vacatures, maar die zijn inmiddels vervuld. Vijf leden vormen de raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân. Het zijn stuk voor stuk mensen met bestuurlijke ervaring, hart voor de bibliotheek en met elk een eigen vakgebied zoals financiën, hrm, digitale ontwikkelingen en sociaal domein. De leden van de raad van toezicht zijn: Alie Schokker (voorzitter), Peter van den Broek (secretaris), Jouke Algra, Henni van Asten en Henk de Groot.

Vrijwel elke organisatie in Nederland heeft naast een directie een toezichthoudend orgaan. Deze toezichthouders zijn de werkgever van de directeur en houden toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie. Worden er nieuwe strategische plannen opgesteld, wordt de begroting gepresenteerd of is de jaarrekening klaar: het kan alleen na goedkeuring van de raad van toezicht.

Daarom is het belangrijk dat de leden van de raad van toezicht bestuurlijke ervaring hebben. Daarnaast vraagt Bibliotheken Noord Fryslân affiniteit met de bibliotheek en expertise op bepaalde vakgebieden. Met deze nieuwe raad zijn alle expertises goed vertegenwoordigd.

De raad van toezicht van de bibliotheek is tevreden over de algemene gang van zaken bij Bibliotheken Noord Fryslân en over de effectiviteit van het door de stichting gehanteerde systeem van risicobeheersing en controle. De raad waardeert de directeur/bestuurder en alle medewerkers voor de inzet en het enthousiasme waarmee het bibliotheekwerk in Noord-Fryslân is vormgegeven. De raad sprak eerder extra waardering uit voor de wijze waarop de medewerkers de dienstverlening naar inwoners hebben weten voort te zetten en vorm te geven ten tijde van de coronapandemie.