Nieuw: ING servicepunt in bibliotheken Dokkum en Harlingen

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020 08:53

Eind oktober opent Bibliotheken Noord Fryslân een ING servicepunt in de bibliotheken van Harlingen en Dokkum. Waarom? Omdat ING in die steden de kantoren sluit, maar door deze samenwerking de voorziening voorlopig wel in stand blijft. Maar ook omdat de bibliotheek inwoners die niet digitaalvaardig zijn ondersteunt en deze grote en groeiende doelgroep niet volledig bereikt. Met het ING servicepunt bereikt de bibliotheek een nieuwe doelgroep.

Deze doelgroep ondersteunen we niet alleen op het gebied van bankzaken, want de bibliotheek heeft veel meer in huis om mensen digitaalvaardiger te maken. Onze medewerkers, die straks ook het ING servicepunt bemensen, kunnen deze klanten ook attenderen op bijvoorbeeld computercursussen, het (digitale) inloopspreekuur, omgaan met e-overheid en nog veel meer.

Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat de medewerkers van de bibliotheek ook de medewerkers van de ING servicebalie worden. Maar het is voor ons niet geheel nieuw. We kennen deze situatie namelijk al op Ameland, waar de bibliotheekmedewerkers ook medewerkers zijn van VVV Ameland en ING. Voor de vaste wal is het wel nieuw, en natuurlijk ook even wennen, zeker voor de medewerkers die er een heel nieuw takenpakket bij krijgen.

Van de ING krijgt de bibliotheek een financiële vergoeding, die vervolgens weer ten goede komt aan de dienstverlening van de bibliotheek. Eigenlijk ontstaat er een maatschappelijke win-winsituatie. Omdat we onafhankelijk willen blijven, hebben we als bibliotheek ook de Rabobank benaderd waarmee we nu ook in gesprek zijn.

De belangrijkste doelstelling van samenwerken met de banken is de toegankelijkheid van voorzieningen op het platteland zoveel mogelijk in stand te houden en inwoners die minder digitaalvaardig zijn te ondersteunen bij hun bankzaken en zo mogelijk digitaalvaardiger te maken. Ook dat is een belangrijke taak voor de bibliotheek!

De samenwerking met de ING sluit ook mooi aan op het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), vanaf 1 januari in alle Nederlandse bibliotheken. Mensen kunnen bij deze informatiepunten terecht met vragen over de overheid, zoals huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. Het IDO is een samenwerking van de Bibliotheken en twaalf publieke dienstverleners, waaronder de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV.