18 voorleeskanjers in online voorleeswedstrijd

Gepubliceerd op: 4 februari 2021 15:42

Op woensdag 3 februari organiseerde Bibliotheken Noord Fryslân de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Bibliotheek Franeker. Kandidaten van 18 basisscholen uit de regio Noordwest-Fryslân namen het tegen elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde. Dit keer niet met zijn allen fysiek in een mooie theaterzaal, maar online met een vooraf opgenomen voorleesfilmpje.

Strijd om provinciale plek
De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op hun eigen school voorleeskampioen geworden en streden op 3 februari voor een plekje in de provinciale ronde. Het ging om kandidaten van 18 basisscholen uit Harlingen, Midlum, Franeker, Tzum, Achlum, Oosterbierum, Sexbierum, Dronryp, Menaldum, Berlikum en St.-Annaparochie. De leerlingen lazen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek. Dit hebben ze vervolgens als filmpje ingestuurd.

Voorleesfilmpjes
De presentatie van de voorleeswedstrijd was in handen van Sietske Hannema en Miny Verheij, leesconsulenten bij Bibliotheken Noord Fryslân. Zij lieten in Bibliotheek Franeker de 18 ingestuurde voorleesfilmpjes aan de jury zien. Dichter en schrijver Arjan Hut, directeur van Museum Martena Manon Borst en dichter, schrijver en tekenaar Kate Schlingemann bekeken enthousiast de geweldige inzendingen en kwamen na hun juryberaad met de volgende winnaars:

Nummer 1: Melle Talsma- it Iepen Finster, Achlum
Nummer 2: Fenna Baarda- Eben Haezer, Menaam
Nummer 3: Suventhiny Esvaran- de Toermalijn, Franeker

De jury prees Melle zijn voorleestempo en mooie stem en vond zijn Friese introductie ook onderscheidend, maar van doorslaggevende factor was dat hij de luisteraars echt mee wist te nemen in het verhaal. Jurylid Arjan Hut: ‘sels myn kollega jurylid dy’t neat mei fuotbaljen hat, wol it boek no ek graach lêze.’ Hij doelt daarbij op het boek Doeltrappers van Roberto Santiago waar Melle uit voorlas. Fenna had gekozen voor een fragment uit Meneer de Zwerver van Iris Boter. Suventhiny las voor uit Dagboek van een muts - Zoek ’t lekker uit van Rachel Renée Russell.

Provinciale ronde
Melle Talsma mag door naar de provinciale ronde op 13 april in Theater de Skâns in Gorredijk. Ook die ronde zal digitaal plaatsvinden. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân in de landelijke finale op 26 mei.

De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken en wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon. Het is een jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd ervaren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. Doel is om kinderen enthousiast te maken voor lezen in het algemeen en kinder- en jeugdliteratuur in het bijzonder.