Koud thuis? Kom er warm bij zitten

Gepubliceerd op: 7 december 2022 09:05

Alle bibliotheken in Nederland zijn warme kamers. Dit is een initiatief van het Leger des Heils dat alle verwarmde openbare plekken in kaart heeft gebracht voor mensen die de komende winter in de knel komen door een hoge energierekening en behoefte hebben aan een warme plek in de buurt.

Naast bibliotheken doen ook andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken mee. Op de website www.warmekamers.nl staan alle locaties. Bibliotheken zijn een vanzelfsprekende plek voor ontmoeting, inspiratie en activiteiten voor jong en oud. Over het hele land zijn er daarnaast bijna 17.000 werk- en studieplekken in de bibliotheek.

In de meeste bibliotheken staat gratis koffie en thee klaar, er zijn kranten en tijdschriften, en werk- en studieplekken. Dus wie niet thuis, maar in een verwarmde bibliotheek wil zitten huiswerk maken, een spelletje doen, puzzel maken, krant lezen, of wat dan ook, is van harte welkom. 

Bekijk alle warme kamers