Kennis en gezelligheid op de vrijwilligersmiddag

Gepubliceerd op: 19 december 2023 12:10

Op donderdag 7 december was het bomvol in het MFC Hallum met een groep vrijwilligers van Bibliotheken Noord Fryslân (BNF). Zij waren aanwezig op de vrijwilligersmiddag van Bibliotheken Noord Fryslân.

Een middag in het teken van kennisdeling

Een middag waarbij gezelligheid een belangrijke rol speelde, maar ook het verkrijgen van nieuwe kennis door middel van diverse workshops. De middag werd geopend door directeur-bestuurder Paulien Schreuder, die na een kort welkom, het woord doorgaf aan Floor Banning, domeinspecialist Basisvaardigheden.

Na een gezamenlijke start kon men de rest van de middag workshops volgen. Workshop zoals ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ door Titia Huisman, ‘Digitale ontwikkelingen in 2040’ door Job van ’t Veer en Daniël Pit van NHL Stenden, ‘Kennismaken met oefenmaterialen’ of even gezellig creatief aan de slag met de 3D-pen of bookfolding, georganiseerd door de bibliotheek. 

Waardering voor de vrijwilligers

De vrijwilligersmiddag is een blijk van waardering vanuit BNF. De vrijwilligers van het Digi-Taalhuis en digitale cursussen of spreekuren spelen een cruciale rol in het bevorderen van taal- en digitale vaardigheid bij inwoners. In deze maatschappij zijn deze basisvaardigheden niet alleen een sleutel tot communicatie, maar ook tot economisch en sociaal welzijn.

Het belang van vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis en de digitale cursussen strekt zich dan ook verder uit dan de directe impact op deelnemers. Vrijwilligers ervaren zelf vaak verrijking en persoonlijke groei.

Bibliotheken Noord Fryslân vindt het essentieel om het werk van vrijwilligers te erkennen en te waarderen, en te blijven investeren in de vrijwilligers en hun werk.