Eerste Digi-Taalhuis Friesland gecertificeerd

Gepubliceerd op: 19 juli 2022 11:51

Het Digi-Taalhuis Harlingen heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Digi-Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

In het Digi-Taalhuis van Harlingen, gevestigd in de bibliotheek van Harlingen, kunnen inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden ondersteund worden. Inwoners die graag wat bij willen leren kunnen zich aanmelden in de bibliotheek. Een taalcoördinator van het Friesland College maakt een afspraak met de cursist om te bekijken hoe deze het beste ondersteund kan worden. Dan wordt er een plan gemaakt en de cursist wordt begeleid door een taalvrijwilliger. In de afgelopen jaren zijn er zo honderden inwoners ondersteund.

Het Digi-Taalhuis Harlingen, onderdeel van de bibliotheek, scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Digi-Taalhuis Harlingen de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

‘Het digi-taalhuis heeft duidelijk een maatschappelijk effect’, staat in het rapport. Zowel bibliotheek als Friesland College zijn erg content met het rapport en het certificaat, maar vooral met het bewezen maatschappelijke effect van het Digi-Taalhuis. De honderden inwoners van Harlingen die hun taalvaardigheden in het Digi-Taalhuis hebben vergroot, hebben nog elke dag profijt van de cursussen en gesprekken met taalvrijwilligers.