De toegankelijke troonrede

Gepubliceerd op: 27 september 2021 10:06

*artikel uit de Leeuwarder Courant* Hoe (on)begrijpelijk is de troonrede eigenlijk? Joppa Wuite, Simone Fleischer en Mariska Hibma, werkzaam bij de bibliotheek en deskundig op het gebied van laaggeletterdheid, bespreken de meest onduidelijke passages. Simone: ,,Het Nederland van morgen is voor veel mensen een vage omschrijving. Als je daar ‘de toekomst’ van maakt en van intrinsieke kracht de eigen kracht van de Nederlandse economie maakt, dan heb je nog steeds een hele moeilijke zin.’’

Een mooie opdracht: de troonrede die onze Koning op Prinsjesdag voorlas, beoordelen op toegankelijkheid. Onze collega Mariska Hibma ging samen met twee collega's uit de provincie aan de slag. 'Na de tweede regel is 80 procent van de mensen al afgehaakt', denkt Mariska. Simone: 'Voor laaggeletterden is dit sowieso niet te doen. Wij zijn hoogopgeleid, maar vragen ons ook af: wat bedoelt de koning hier precies mee? Ik heb de zin drie keer moeten lezen en denk dat hij wil zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt.’

Lees het hele artikel uit de Leeuwarder Courant