Op dit moment is er een storing in onze Wise-app. Kijk op onze klantenservice pagina wat u kunt doen. 

Bibliotheekmedewerkers Noord-Fryslân door leden hoogst gewaardeerd van heel Nederland

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 15:38

Bibliotheken Noord Fryslân deed vorig jaar mee aan een landelijk klanttevredenheidsonderzoek en komt goed uit de bus. Zo goed zelfs, dat de vijftien bibliotheken in Noord-Fryslân op veel vlakken als voorbeeld dienen voor de rest van het land. 89% van de leden waardeert de bibliotheek met een acht of hoger.

Leden hebben een grote waardering voor hun bibliotheek. Negen op de tien leden waarderen hun vestiging om de ruime, gezellige en fijne plek. Het lenen van boeken is veruit de belangrijkste bezoekreden, maar ook de verblijfsfunctie is belangrijk, vooral voor het lezen van boeken, tijdschriften of kranten en voor sommigen ook het even onder de mensen zijn.

96% leden is tevreden over bibliotheekmedewerkers
Uit het onderzoek blijkt dat er bij Bibliotheken Noord Fryslân meer contact met medewerkers is dan landelijk gemiddeld. De medewerkers worden op vrijwel alle aspecten erg positief beoordeeld en scoren het hoogst op alle vragen over medewerkers van alle bibliotheken in Nederland. 96% van de leden is tevreden over de medewerkers. Daarom mag Bibliotheken Noord Fryslân zich zelfs best practice bibliotheek noemen. Ruim driekwart van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat er genoeg medewerkers beschikbaar zijn voor vragen. Over de aanspreekbaarheid, deskundigheid, meedenken met de klant en gastvrijheid zijn vrijwel alle leden (zeer) positief. De leden beschrijven de medewerkers vooral als vriendelijk, hulpvaardig en meedenkend met de klant. De enkele kritische noten zijn divers en gaan over zaken als het niet optreden tegen overlast, sommige medewerkers die minder deskundig zijn en een afstandelijke houding.

Bekendheid van diensten en activiteiten
Natuurlijk zijn er ook voor Bibliotheken Noord Fryslân verbeterpunten. Zo worden de activiteiten van de bibliotheek door een iets kleiner aandeel leden bezocht dan gemiddeld. De belangrijkste redenen om niet deel te nemen zijn gebrek aan interesse en tijdgebrek.

Minder eenzaam dankzij de bibliotheek
Wat is de grootste waarde van de bibliotheek voor de leden van Bibliotheken Noord Fryslân zelf? Spontaan noemen leden vooral het goedkoop kunnen lenen van boeken, tijdschriften en e-books zonder die te hoeven kopen, en daarnaast ontspanning en het laagdrempelig ontmoeten van andere mensen. Een derde van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar in de bibliotheek informatie of advies bij problemen gevonden. Een vijfde van alle respondenten heeft zich minder eenzaam gevoeld door de bibliotheek, onder alleenstaanden is dat zelfs een derde.

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek
Voor de bibliotheek en de gemeenten zit de maatschappelijke waarde voornamelijk in het vaardiger maken van de inwoners van het werkgebied van Bibliotheken Noord Fryslân. Vaardigheden als lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden als omgaan met computer en internet. Die kentering van klassieke uitleenbibliotheek naar sociaal educatieve bibliotheek is ook voor leden steeds meer zichtbaar. Zo vinden ook de leden dat de bibliotheek zich vooral met ‘klassieke’ thema's op het gebied van lezen en taal zouden moeten bezighouden: leesbevordering en laaggeletterdheid. Maar ook eenzaamheid en ontmoeting zijn thema’s waarvan de helft vindt dat de bibliotheek zich ermee bezig moet houden.

Over het onderzoek
Probiblio voerde het klanttevredenheidsonderzoek uit voor de bibliotheek. Zij stuurden een vragenlijst naar een representatieve steekproef uit het ledenbestand van de bibliotheek. Iets meer dan 750 leden van zestien jaar en ouder deden mee aan het onderzoek. Naast een groot aantal algemene vragen, werden ook vragen over de medewerkers, de bekendheid van diensten en activiteiten en de maatschappelijke waarde van de bibliotheek gesteld.