Bibliotheek Dokkum en Kollum vieren feest met wethouder, vrijwilligers en deelnemers van het Digi-Taalhuis

Gepubliceerd op: 2 juni 2023 10:28

Vorige week donderdag 25 mei vierden vrijwilligers en deelnemers van het Digi-Taalhuis samen met wethouder Jouke Douwe de Vries feest in bibliotheek Dokkum. De aanleiding voor dit feestje is de certificering van het Digi-Taalhuis.

Wethouder geeft startsein feest

Wethouder Jouke Douwe de Vries gaf het startsein voor de viering door het onthullen van het bordje van de certificering en deze te overhandigen aan Floor Banning, domeinspecialist Basisvaardigheden. Daarbij sprak de wethouder een paar woorden en gaf aan dat het belangrijk is dat er een plek is zoals het Digi-Taalhuis. ‘Een plek waar je andere inwoners kunt ontmoeten en kunt leren en oefenen met taal.’

Proces en eisen certificering

Om gecertificeerd te worden, moeten de Digi-Taalhuizen aan een aantal normen voldoen. Zo horen ze een duidelijke visie te hebben op het leren van de Nederlandse taal en dienen ze te beschikken over gekwalificeerde vrijwilligers.

Bij de certificering ontvangt de bibliotheek een auditrapport met bevindingen en aanbevelingen. Uit het auditrapport van bijvoorbeeld het Digi-Taalhuis van Dokkum komt naar voren dat ‘Het maatschappelijk effect van het Digi-Taalhuis duidelijk aanwezig is’ en ‘Er is voldoende informatie beschikbaar, die erop wijst dat er positieve resultaten en effecten worden bereikt met de non-formele educatie en taalactiviteiten.’

Vrijwilligers en deelnemers in het zonnetje 

Baukje Hellema, de taal coördinator van het Friesland College en Anke Miedema en Grytsje Haaksma, medewerkers basisvaardigheden BNF, namen de gelegenheid om ook de deelnemers en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Want zonder vrijwilligers kan een Digi-Taalhuis niet draaien.

Kortom, de certificering van de Digi-Taalhuizen van de bibliotheek is een belangrijk proces dat de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. Door de certificering kunnen deelnemers erop vertrouwen dat zij de beste ondersteuning krijgen bij het oefenen met taal en een positieve certificering is een feestje waard.