Onderzoek 12 - Klanttevredenheid

Halverwege 2018 onderzocht Biebpanel hoe tevreden de leden van de Bibliotheek zijn over de geboden producten en diensten. Het onderzoek werd landelijk door 16.252 personen ingevuld. In Noord-Fryslân deden 451 panelleden mee.

Algemene conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid over de Bibliotheken Noord Fryslân zeer hoog is en zelfs hoger dan gemiddeld. Op verschillende aspecten van de dienstverlening wordt Bibliotheken Noord Fryslân hoog gewaardeerd, zoals de klantvriendelijkheid van de medewerkers, de deskundigheid van de medewerkers en de snelheid waarmee reserveringen worden geleverd.

Daarnaast zijn er ook een aantal aandachtspunten. Onder andere de ontspannende activiteiten en de activiteiten op het gebied van kunst blijven achter op het gemiddelde en de mogelijk om de bibliotheek als ontmoetingsplek te gebruiken kunnen volgens de panelleden nog verbeterd worden.

De bibliotheek staat bekend om de ‘klassieke’ diensten
De panelleden bezoeken de bibliotheek vooral om de boeken en om andere materialen te lenen. Daarnaast is het lezen van een krant of een tijdschrift en informatie op zoeken de meeste genoemde reden om naar de bibliotheek te komen.

De bekendheid van de bibliotheekdiensten wisselt. Voorlezen voor kinderen, cursussen digitale vaardigheden en de literaire activiteiten en boekpresentaties zijn het meest bekend bij leden. Andere diensten zoals de Bibliotheek aan Huis of de Walk & Talk zijn niet bekend. De bekendheid van de diensten scoort Bibliotheken Noord Fryslân minder dan gemiddeld.

Een compliment voor onze medewerkers
De medewerkers van Bibliotheken Noord Fryslân worden veelvuldig geprezen om hun deskundigheid en klantvriendelijkheid. De deskundigheid van de medewerkers scoort in Noord-Fryslân zelfs beter dan in het totale panel. Iets om trots op te zijn!

Hier gaan we de komende tijd aan werken
Verblijfsfunctie: Bij de nieuw in te richten bibliotheken letten we meer op de verblijfsfunctie; we zetten in op verblijfsgemak met bijvoorbeeld comfortabel meubilair, gezellige leeshoekjes en goede werkplekken. In de bibliotheken die al opnieuw zijn ingericht, kijken we of we meer ruimte kunnen maken waar bezoekers ongestoord kunnen zitten. Bij lekkere leesplekken hoort ook lekkere koffie. In Franeker en op termijn Harlingen wordt de horeca professioneel verzorgd door een andere organisatie. In de overige vestigingen staat altijd koffie en thee klaar voor onze klanten.

Openingstijden: In 2017 is onderzoek gedaan naar de openingstijden van onze vestigingen. Hier kwam duidelijk naar voren dat er niet genoeg gebruik werd gemaakt van de avondopenstelling. Onze openingstijden zijn daarom in 2018 bijgesteld. In de winter van 2017 zijn we begonnen met een pilot over de zondagsopenstelling in de vestiging Dokkum. Dit onderzoek loopt nog. Als alternatief voor het wel kunnen inleveren van boeken bij een gesloten bibliotheek, wordt er gekeken of het zinvol en mogelijk is om een boekenbrievenbus te plaatsen.

Meer actuele boeken: Bibliotheken Noord Fryslân werkt sinds kort samen met Boekhandel van der Velde om zo snel mogelijk de meest actuele boeken in de bibliotheek te krijgen. Vanaf de aanschaf tot het daadwerkelijk in de bibliotheek zit nu één week tussen. Daarnaast kunnen leden aanschafverzoeken doen en deze worden voor 90% gehonoreerd.

Vindbaarheid van de boeken: Een aantal biebpanelleden geeft aan dat de vindbaarheid van boeken soms een issue is binnen de nieuwe inrichting. Uit andere onderzoeken blijkt dat het gros van de bezoekers de retail juist prettig vindt en er ook meer en andere boeken door lenen. Daarom laten we het zoals het is. Heeft u vragen over een boek of kunt u iets niet vinden, vraag dan een medewerker.