Voorschools onderwijs

Kinderen die al op jonge leeftijd in contact komen met boeken, zijn later beter op school. En daar hebben ze hun hele leven profijt van. Om te zorgen dat geen enkel kind meer opgroeit in een taalarme omgeving heeft de overheid het programma Tel mee met Taal opgezet. De Bibliotheek werkt samen met gemeenten en het consultatiebureau om alle kinderen vanaf het allereerste begin met lezen in aanraking te brengen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren draagt bij aan een goede taalbeheersing: dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom krijgen kersverse ouders een brief over taalontwikkeling en It taalkado van Afûk. Wij nodigen ouders uit om hun baby gratis lid te maken van de Bibliotheek. Bij aanmelding krijgen zij het BoekStartkoffertje met daarin twee boekjes en meer informatie over lezen en baby’s. 

De kinderopvang

Kinderen die naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan kunnen altijd door inspirerende en actuele boekjes bladeren. Daar zorgt de Bibliotheek wel voor.
Daarnaast maken we van de pedagogisch medewerkers taalvaardigheidexperts, zodat we samen laaggeletterdheid voorkomen. Bent u als kinderopvang geïnteresseerd in deze hulp van de Bibliotheek? Er is een startsubsidie beschikbaar! Vraag de subsidie aan via de Bibliotheek. 

Bekijk het abonnement voor instellingen