Primair onderwijs

Een goede taalbeheersing is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. We werken samen met scholen en gemeenten aan de Bibliotheek op school. Het programma waarmee we een bijdrage leveren aan taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid van kinderen.

Een schoolbibliotheek

Met de landelijk ontwikkelde aanpak van de Bibliotheek op school kan elke basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren. De bibliotheek beheert de jeugdcollectie. Zo stimuleren we kinderen om meer te lezen. Op school én thuis. 

Bekijk alle abonnementen voor basisscholen

Leesconsulent van de Bibliotheek

Iedere school krijgt een eigen leesconsulent van de Bibliotheek. De samenwerking bestaat uit:      

  • het samenstellen van de collectie van de schoolbibliotheek; 
  • het vastleggen van afspraken in een lees-, media- en activiteitenplan;    
  • de leesconsulent adviseert en ondersteunt de leescoördinator van de school;    
  • de leesconsulent en de leescoördinator van de school stellen meetbare doelen op en evalueren deze; 

De voordelen van de Bibliotheek op school

Bij het verlaten van de basisschool heeft nog altijd 25% van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. Samen laten we ieder kind meer lezen én vooral plezier krijgen in het lezen. Want door 15 minuten per dag te lezen, leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar! Maar het is ook goed voor de spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Dit alles zorgt voor betere schoolresultaten en daar hebben ze hun leven lang profijt van! 

Bibliotheek bij u op school?

Bent u geïnteresseerd in de Bibliotheek op school of wilt u meer informatie? Neem contact op
via 088 - 16 56 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.

Algemene informatie vindt u op www.debibliotheekopschool.nl of in het magazine Samen.