Gemeente, Bibliotheek Harlingen, het Hannemahuis en Boekhandel Van der Velde eren schrijver Simon Vestdijk met het Literair Festival Vestdijk op 4 en 5 september in Harlingen. Met onder andere Vestdijkkenner Kees ’t Hart, Hiske Oosterwijk zingt Gysbert Japicx, historicus Josse Pietersma, literair talent Joost Oomen, oud-Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Friezen-schrijver Flip van Doorn, muziek en lekker eten. Het festival vindt plaats in de gezamenlijke tuin achter de bibliotheek, de boekhandel en het Hannemahuis in Harlingen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van der Velde in Harlingen en online via de knoppen hieronder.

Het Literair Festival Vestdijk organiseren we in de buitenlucht voor een beperkt aantal bezoekers, zittend op voldoende afstand van elkaar. Vaccinatiebewijzen of negatieve testresultaten zijn niet nodig.

Z A T E R D A G  // K E E S 'T H A R T

Kees ’t Hart en Maarten ’t Hart – geen familie – schreven elkaar brieven over Simon Vestdijk, hun inspiratie en voorbeeld. Uitgever Nijgh & van Ditmar bundelde deze ‘intieme, vaak geestige, soms diepgravende, altijd nieuwsgierige brieven’ in De Toetssteen. Kees ’t Hart vertelt over de stijl van Vestdijk.

Z A T E R D A G // H I S K E

O O S T E R W I J K 

Jazz-vocalist Hiske Oosterwijk raakte geïnspireerd door het werk van Gysbert Japicx. Ze voorzag zijn gedichten van hedendaagse muziek en schreef nieuwe teksten en muziek geïnspireerd op zijn werk.

Z A T E R D A G // J O O S T O O M E N

Dichter, schrijver, drummer, performer én -volgens de Volkskrant- het literaire talent van 2021 Joost Oomen groeide op in Friesland, die ervaring werkt door in zijn literatuur. Net als bij Vestdijk.

Z A T E R D A G // W I E B E K A S P E R S 

Nu er weer liveconcerten aan de horizon verschijnen is zanger en pianist Wiebe Kaspers de muzikale pen weer ingeklommen. Hij brengt gloednieuw materiaal, naast de songs van het album ‘Y’ op een bed van popmuziek vermengd met hier en daar een klassiek tintje.

Z A T E R D A G & Z O N D A G // J O S S E

P I E T E R S M A

Josse Pietersma is historicus en woont in Franeker. Jaren geleden, tijdens een vakantie in Toscane, las hij Vestdijks Het schandaal der blauwbaarden. Het boek stimuleerde hem om zelf te gaan schrijven. Nog altijd speelt het boek een rol bij zijn onderzoek. Nieuwe steden leert hij het liefst éérst kennen via fictie. De kennismaking met Harlingen verliep dan ook via Anton Wachter. Josse vertelt over zijn leeservaring en de rol die fictie kan spelen bij historisch onderzoek.

Z O N D A G // F L I P V A N D O O R N

Op een van de tochten die hij voor zijn boek De Friezen ondernam, reisde auteur Flip van Doorn langs de Waddenkust. In Duitsland belandde hij op de Halligen, waar bewoners bij hoog water nog altijd hun toevlucht moeten zoeken op hun terpen. Met de ervaringen die hij daar opdeed keerde hij terug naar Friesland. Bij Harlingen, aan de voet van het beeld van de Stenen Man, zag hij welke lessen de Friezen van nu van de terpbewoners kunnen leren.

Z O N D A G // T S E A D B R U I N J A 

Tsead Bruinja was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands van Nederland. Bruinja debuteerde in het Fries in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it read/ De wijzers in het rood (Bornmeer) en in het Nederlands in 2003 met Dat het zo hoorde (Contact). Bruinja stelt bloemlezingen samen, recenseert, presenteert, interviewt en treedt op in binnen- en buitenland (o.a. in Peru, Oekraïne en Zimbabwe). En dus ook op het Literair Festival Vestdijk. Hij neemt de plek in van Eeltsje Hettinga die helaas verhinderd is.

Z O N D A G // R O N A L D O H L S E N 

Ronald Ohlsen was stadsdichter van Groningen, schreef drie romans, twee dichtbundels, het essay Oliebollencabaret en tal van verhalen en artikelen over literatuur. Oók over het thema angst in het oeuvre van Simon Vestdijk en dan in het bijzonder in Terug tot Ina Damman en Een Alpenroman.

Z O N D A G // J A N K O B U S

S E U N N E N G A 

Op het nieuwste album van dichter en muzikant Jankobus Seunnenga, Fabels Met Kleurkrijt neemt hij de gelijknamige dichtbundel van Simon Vestdijk onder handen. Seunnenga transformeert deze ‘onderschatte poëzie tot liedjes op het snijvlak van folk en kleinkunst’, aldus een recensie.