Noventa en Bibliotheek verlengen samenwerking

Gepubliceerd op: 21 juni 2018 15:09

Harrie Steenstra van onderwijskoepel Noventa en Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân geven een vervolg aan hun samenwerking om taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid onder kinderen te stimuleren. Op 20 juni tekenden beide directeuren de samenwerkingsovereenkomst waarmee 9 scholen, 1200 kinderen, 3 jaar lang verzekerd zijn van een Bibliotheek op school.

Taalresultaten verbeterd
Negen scholen van Noventa verlengen nu hun contract omdat
zij de afgelopen drie jaren zagen dat de taalresultaten van hun leerlingen
omhoog zijn gegaan. Meer dan 1200 kinderen uit Achtkarspelen zijn ook de
komende drie jaar verzekerd van een officiële Bibliotheek op school en
daarmee van hogere scores op taal. Voor de leerkrachten betekent het dat zij
nog eens drie jaar ondersteuning krijgen van deskundige leesconsulenten van de
Bibliotheek. Met inspirerende boeken en een uitdagende digitale lees- en
leeromgeving willen Noventa en de Bibliotheek kinderen enthousiast maken voor
lezen.

Het begint met lezen
Kinderen die veel lezen halen betere schoolresultaten.
Leren begint immers bij lezen. Het heeft een bewezen positief effect op
woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Met een
goede taalbeheersing kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale)
samenleving. En daar heeft iedereen belang bij.
Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland
beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen de Nederlandse taal onder het
eindniveau van het basisonderwijs. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften
en medicijnbijsluiters niet goed lezen, weten ze hun weg slecht te vinden op
het internet, zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. Dat maakt deze
mensen kwetsbaarder en kan ze het gevoel geven buitengesloten te zijn.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak
voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen
structureel samenwerken. Hiermee stimuleren zij kinderen om meer te lezen en
gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen. In Noord Fryslân
maken al 53 basisscholen gebruik van de Bibliotheek op school.