Taalmaatjes in de Bibliotheek

Gepubliceerd op: 25 september 2017 14:35

In de week van de alfabetisering (1e week september) opende Bibliotheken Noord Fryslân samen met Stichting Lezen en Schrijven, ROC Friesland College en de welzijnsorganisatie, het 8e Digi-Taalhuis, dit maal in Buitenpost. In het afgelopen jaar heeft Bibliotheken Noord Fryslân zich actief ingezet in de bestrijding tegen laaggeletterdheid en dit blijven we voorlopig ook nog doen. Zo is Bibliotheken Noord Fryslân nu bezig met een aanpak tegen laaggeletterdheid op Ameland.

Binnen de Digi-Taalhuizen zijn de taalmaatjes van essentieel belang. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die mensen helpen, die moeite hebben met lezen en schrijven. Bij de bibliotheek werven we de taalmaatjes door middel van een wervende folder in gereserveerde en nieuwe boeken te stoppen. De gedachte hierachter is dat mensen die lezen houden van taal en willen daarom wellicht andere mensen helpen. Dat blijkt ook zo te zijn, want ondertussen zijn er tientallen vrijwilligers actief in het Digi-Taalhuis. De vrijwilligers worden ondergebracht bij de vrijwilligerscentrale van de lokale Welzijn stichting waar we als bibliotheek mee samenwerken. Eens per kwartaal is er een intervisie met de taalcoördinator.

Het Digi-Taalhuis is, de lokale bibliotheek waar één dagdeel per week een taalcoördinator van het ROC Friesland college aanwezig is, die de taalmaatjes ondersteunt en de intake verzorgt van nieuwe cursisten. De taalmaatjes worden ook geschoold door het ROC. De vrijwilligers staan er niet alleen voor en dat mag ook niet, want zonder hun inzet en betrokkenheid zouden er geen Digi-Taalhuizen bestaan. Alle hulde aan onze vrijwilligers en natuurlijk aan de cursisten die de stap hebben gezet hun lezen en schrijven te verbeteren.