Start intensieve leesbevordering op 12 locaties TIKO Kinderopvang

Gepubliceerd op: 26 november 2019 15:01

Dinsdag 26 november startten TIKO Kinderopvang en Bibliotheken Noord Fryslân een bijzondere samenwerking met een gezamenlijk doel: laaggeletterdheid voorkomen. Zij doen dit door op 12 locaties in Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân het nieuwe leesbevorderingsprogramma ‘BoekStart in de Kinderopvang’ in te zetten. De komende drie jaar brengen zij kinderen van 0 - 4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en (voor)lezen in aanraking.

André de Jong, directeur TIKO Kinderopvang, en Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân, gaven dinsdagochtend bij peuterspeelzaal de Krobbekûle de officiële aftrap van ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Een groep kinderen en hun ouders genoten van een bijzondere voorleesactiviteit en de voorlees-coördinatoren van deze locatie ontvingen de certificaten voor de door hen gevolgde opleiding.

Stimulerende leesomgeving
Met de inzet van het leesbevorderingsprogramma ‘BoekStart in de Kinderopvang’ kunnen peuters en kleuters op alle 12 locaties van TIKO voortaan dagelijks genieten van het voorlezen van een boek of een andere activiteit rond voorlezen. Om een stimulerende leesomgeving te creëren, is er verder een speciale leeshoek ingericht met een mooie collectie prenten-, voorlees- en kijkboeken van de Bibliotheek. De ouders die 26 november bij de opening aanwezig zijn ontvangen voor hun kind een verteltas die ze direct mogen vullen met mooie boeken om thuis uit voor te lezen.

Voorleescoördinator
De 12 locaties van TIKO Kinderopvang zijn gecertificeerd voor ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Dit betekent dat elke locatie een, door de Bibliotheek opgeleide, voorleescoördinator heeft. De leesconsulent van de Bibliotheek zal samen met de kinderopvang een jaarplan opstellen om ervoor te zorgen dat boeken en voorlezen een plaats krijgen en houden binnen de kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid belangrijk
Bibliotheken Noord Fryslân zet het leesbevorderingsprogramma van Kunst van Lezen in om de doorgaande leeslijn nog beter vorm te geven en te borgen. Dit is belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, het later beter doen op school en betere kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen. De komende drie jaar brengt de samenwerking kinderen van 0 - 4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en (voor)lezen in aanraking. Naast de inzet en professionalisering van de pedagogisch medewerkers is het ook belangrijk dat ouders hun kinderen voorlezen. Daarom kunnen ouders uit de boekencollectie op de kinderopvang een boek uitzoeken om thuis met hun kind te lezen en erover te praten en zal de voorleescoördinator voorleestips geven.

Subsidie Kunst van Lezen
De samenwerking tussen TIKO Kinderopvang en Bibliotheken Noord Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Kunst van Lezen. Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat bestaat uit drie onderdelen; BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang en De Bibliotheek op school voor het basis- en voortgezet onderwijs.