Nu ook een Digi-Taalhuis in Dokkum

Gepubliceerd op: 9 december 2016 14:55

Wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel opende 8 december met een druk op de knop het Digi-Taalhuis in Dokkum.

Het Digitaalhuis is gevestigd de Bibliotheek en biedt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven begeleiding op maat. Met de opening van dit derde Digi-Taalhuis in Noordoost-Fryslân (Kollum en De Westereen openden al eerder), is hulp voor iedereen steeds meer binnen handbereik.

Laaggeletterdheid in Fryslân

In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden: 12% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Zij kunnen niet volwaardig functioneren in de maatschappij. Zo hebben ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het voorlezen aan kinderen of kleinkinderen en het lezen van bijsluiters van medicijnen. Via gebiedsteams, sociale dienst, het onderwijs en andere instanties worden deze laaggeletterden doorverwezen naar het Digi-Taalhuis. Daar doen ze een intake bij een professionele taalcoördinator en krijgen ze vervolgens hulp en ondersteuning van taalmaatjes; geschoolde vrijwilligers die voor iedereen klaar staan.

De initiatiefnemers

Het Digi-Taalhuis is een initiatief van Gemeente Dongeradeel, ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Het Bolwerk en Bibliotheken Noord Fryslân. Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met computers, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands. Mensen met een achterstand op het gebied van lezen en schrijven en taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen hun vaardigheden hier beter onder de knie krijgen. Zelfstandig of samen met hun taalmaatje.