Mei Tomke jo wat freegje?

Gepubliceerd op: 15 juni 2017 13:30

Tomke bestaat 20 jaar

Met het hondje Romke, kangoeroe Kornelia en zijn vriendinnetje Yana Yu beleeft Tomke de mooiste avonturen. Dat doet hij al meer dan 20 jaar.

Na meer dan 20 jaar Tomke zijn wij heel benieuwd naar uw ervaringen met het Fries. Heeft Tomke invloed gehad op het gebruik van het Fries? U als ouder kunt ons helpen om die vraag te beantwoorden. Wij vragen u daarom de vragenlijst in te vullen.

Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd en onder de deelnemers verloten wij een aantal prachtige Tomke-pakketten. Ook als u niet zo bekend bent met Tomke of met het Fries wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen. Het onderzoek staat open van 12 juni tot 17 juli. Helpt u ons?

Ut namme fan Tomke, dankewol!