Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Gepubliceerd op: 3 oktober 2017 11:16

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 20 september 2017 de bibliotheekcijfers over het jaar 2016 in Statline. De openbare bibliotheken hebben in 2016 zo'n 97 duizend activiteiten georganiseerd op het gebied van leesbevordering, educatie, kennis & informatie, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. Ook steeg het aantal uitgeleende e-books via de online bibliotheek naar 2,8 miljoen. Dat is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015.

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. De uitleen van jeugdtitels via de online Bibliotheek steeg in 2016 naar 274 duizend, dat is ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. Die van e-books voor volwassenen nam met 73 procent toe tot ruim 2,5 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

Uitleen boeken volwassenen hardst gedaald

De afname van het aantal uitleningen is zowel zichtbaar onder boeken voor volwassenen als onder jeugdboeken. De uitleen van boeken aan volwassenen daalde het sterkst. Dit hangt mede samen met de groei van het aantal jongeren dat lid is geworden van de bibliotheek. Sinds 2005 is er sprake van een toename van het aantal jeugdleden. Met een gratis lidmaatschap voor jongeren, campagnes als BoekStart en de Bibliotheek op school, wordt het bibliotheeklidmaatschap voor deze doelgroep aantrekkelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht van kinderen en hun ouders.

Rol bibliotheken verbreed

In de nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingevoerd, is een brede maatschappelijke rol voor openbare bibliotheken vastgelegd. Om bij te dragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de bevolking, wordt van bibliotheken verwacht dat zij ook activiteiten organiseren op het gebied van Leesbevordering, Educatie, Kennis & Informatie, Kunst & Cultuur en Ontmoeting & Debat. In 2016 werden door de bibliotheken 97 duizend activiteiten georganiseerd.