Historische dag Waadhoeke

Gepubliceerd op: 16 maart 2018 16:55

Op vrijdag 23 maart is de ‘Historische dag Waadhoeke’ in de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Er doen 30 cultuurhistorische organisaties uit de gemeente Waadhoeke mee. Ook zijn er 3 lezingen over interessante onderwerpen. Wethouder van o.a. taal en cultuur Jan Dijkstra zal de Historische dag openen.

Vanaf 13.30 uur zijn bezoekers van harte welkom om de verschillende organisaties te leren kennen of te komen luisteren naar drie verschillende lezingen. Tresoar verzorgt tevens een informatiestand over stamboomonderzoek. 

Interessante lezingen
Erworden drie lezingen gehouden. Bert Looper (Tresoar) vertelt over de Friese identiteit, Nanne Hilton (RUG) houdt een verhaal over haar onderzoek naar de streekgebonden uitspraak van de Friese taal en Johan Nicolai (RUG) vertelt overzijn archeologisch onderzoek in het gebied dat grofweg de nieuwe gemeente Waadhoeke beslaat. 

Zijn er nog foto’s van toen?
Bezoekers kunnen bij de diverse organisaties terecht met oude foto’s en ansichtkaarten met vragen over wie of wat daarop is afgebeeld. Ook met vragen over de functie van gebouwen van vroeger en nu kunnen bezoekers terecht. De toegang is gratis. 

Op initiatief van Museum Martena en De Vrienden van de Stad Franeker wordt deze dag in samenwerking georganiseerd met stichting Bildts Aigene, Documentatie Menaam en Stifting ArgHis Littenseradiel.