Grenzen bewaken tijdens de Maand van de Geschiedenis

Gepubliceerd op: 27 september 2016 10:29

slot aan hek

Oktober staat in het teken van Grenzen. Van letterlijke grenzen zoals de Chinese muur en het IJzeren gordijn tot figuurlijke grenzen, zoals sociale scheidslijnen en culturele barrières.

Een grens verbindt of verdeelt en houdt mensen binnen of buiten. Maar of een grens nu geografisch, fictief of van prikkeldraad is; geen enkele grens is absoluut en eeuwig. Zo verleggen Nederlanders al duizend jaar de grens tussen land en water.

Grenzen bewaken

Grenzen voorzien in een behoefte. Wie grenzen overschrijdt of in elkaars vaarwater komt, heeft snel een conflict. Onze nationale grenzen hebben daarbij de meeste identiteitswaarde; ze zijn netjes aangegeven met grenspalen. Maar de geschiedenis van grenzen is ook de geschiedenis van groepsvorming en uitsluiting. De grenzen tussen arm en rijk, tussen levensbeschouwingen of sociale groepen leken vaak onoverbrugbaar en werden in oorlogstijd op scherp gezet.

In de literatuur

De verhalen over grenzen spraken en spreken tot de verbeelding; de wereldliteratuur staat bol van onmogelijke, verboden liefdes en solidariteit
tussen de verschillende klassen, rangen en standen. Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis, zet de Bibliotheek haar mooiste boeken over dit onderwerp centraal. In de Bibliotheek vindt u onze mooie collectie bij dit onderwerp.

Bijzondere lezing

De bekende sociaalgeograaf en historicus dr. Meindert Schroor verzorgt op maandag 17 oktober een bijzondere lezing over dit onderwerp. De lezing begint om 20.00 uur in de De Skalm in Stiens. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.