Coderdojo Dokkum

Gepubliceerd op: 10 januari 2017 14:21

Kom coderen en programmeren in de bieb van Dokkum! Bij een Coderdojo leren kinderen tussen de 7 en 17 jaar te programmeren. Met deze kennis kan men onder meer websites, apps en games ontwikkelen. Naast het leren programmeren biedt de Coderdojo ruimte om gelijkgestemde kinderen te ontmoeten. Zo kunnen ze samen werk delen en creëren.

Waarom programmeren?

Programmeren leert mensen creatief en logisch te denken. De vanzelfsprekende interactie met techniek zorgt dat kinderen leren creëren in plaats van consumeren. Kabelnoord vindt het belangrijk dat jongeren in de regio bezig zijn met programmeren en digitale vaardigheden. Daarom heeft Kabelnoord Bibliotheken Noord Fryslân benaderd om samen Coderdojo Dokkum op te zetten.

Samenwerking

Door deze samenwerking wordt ook aan de doelstelling van Bibliotheken Noord Fryslân gewerkt. Communicatie zowel mondeling als schriftelijk is belangrijk bij deelname aan de maatschappij. Bibliotheken Noord Fryslân zet daarom in op preventie van achterstanden op het gebied van taal- en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden worden vooral in de eerste levensjaren opgedaan. Een Coderdojo past goed in het activiteitenprogramma in de Bibliotheek. Een Coderdojo draagt op een speelse manier bij aan het stimuleren, onderhouden en leren van de basisvaardigheden.

Naast Kabelnoord en Bibliotheken Noord Fryslân is NHL Hogeschool ook een partner in dit project. Studenten van NHL Hogeschool zullen de kinderen en de jeugd begeleiden tijdens de Coderdojo.

Coderdojo Dokkum

Coderdojo Dokkum is op elke tweede vrijdag van de maand in de bibliotheek van Dokkum van 15.30 tot 17.30 uur. Wil je meedoen? meld je je dan even aan via www.ontdekdebieb.nl/activiteiten of kom langs in de bieb en meld je aan bij een medewerker. Heb je een eigen laptop? neem deze dan mee. Heb je niet een laptop, dan mag je één van ons lenen.