BoekStart in de kinderopvang Boelenslaan van start

Gepubliceerd op: 26 juni 2018 09:58

Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân, en Hanneke Westgeest van Kinderopvang Vandaag tekenden afgelopen maandag de samenwerkingsovereenkomst ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Zo werken de organisaties samen om de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren om, op termijn, laaggeletterdheid tegen te gaan.

De ondertekening

Voor dit officiële moment gingen Paulien Schreuder en leidinggevende educatie Doetie de Jager van Bibliotheken Noord Fryslân naar Boelenslaan. Nadat ze samen met de kinderen naar een spannend verhaal hadden geluisterd, werd de 3-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit gebeurde onder toeziend oog van de aanwezige kinderen. Ook ontving de kinderopvang een bordje voor aan de muur, zodat voor iedereen duidelijk is dat Kinderopvang Boelenslaan gecertificeerd is voor BoekStart in de kinderopvang. “Het was een feest om te zien hoe de peuters opgingen in het verhaal. En we zijn verheugd over de samenwerking. Hier begint het en daar doen we het voor,” aldus Paulien Schreuder.

Voorleescoördinator en interactief voorlezen

Kinderopvang Vandaag in Boelenslaan is de eerste kinderopvanglocatie in Noord Fryslân die BoekStart in de kinderopvang afneemt. Voor de certificering rondde Hanneke Westgeest de opleiding tot voorleescoördinator af en volgde een pedagogische medewerker de training interactief voorlezen. Er is een speciale leeshoek ingericht met een mooie collectie boeken, voorlezen komt dagelijks aan bod en er wordt een jaarplan opgesteld om ervoor te zorgen dat boeken en voorlezen een plaats krijgen en houden binnen de kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid belangrijk

Bibliotheken Noord Fryslân werkt graag met Boekstart in de kinderopvang om te zorgen dat er van jongs af aan wordt voorgelezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, het later beter doen op school en betere kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen. De komende drie jaar brengt de samenwerking met kinderopvang Vandaag kinderen van 0 - 4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en (voor)lezen in aanraking. Omdat het belangrijk is dat ouders hun kinderen voorlezen, kunnen zij boeken lenen om thuis voor te lezen en geeft de voorleescoördinator voorleestips.