Bestuurswissel Stichting Wodant

Gepubliceerd op: 19 april 2018 10:47

In Bibliotheek Dokkum vond op 16 april een bestuurswissel plaats binnen Stichting Wodant. Stichting Wodant stimuleert jonge kinderen te lezen met projecten als de Dantumadielse Kinderjury.

Jouke Bethlehem en Rineke Hendriks traden af en hebben het voorzitterschap en secretariaat overgedragen aan Doetie de Jager, leidinggevende Educatie bij Bibliotheken Noord Fryslân, en Ietsje de Boer, pastor van doopsgezinde gemeente Damwoude. Namens de Rabobank blijft Tjerk Soet aan als penningmeester.

Leesbevordering
Stichting Wodant is in 2005 opgericht door meester Albert Woudstra en heeft als doel om leesbevorderende activiteiten te organiseren voor kinderen van het basisonderwijs. Naast de jaarlijkse Dantumadielse Kinderjury is ook het nieuwere project Vakantielezen een mooi uitvloeisel van de stichting. Kinderen van groep drie en vier worden gestimuleerd tijdens de vakantie te blijven lezen om hun leesvaardigheid op peil te houden. “Het is prachtig dat het werk van Woudstra wordt voortgezet”, zegt oud-voorzitter Bethlehem. “Dankzij zijn inzet en nalatenschap kunnen we in de gemeente Dantumadiel nog intensiever met leesbevordering aan de slag.” Begin april nam Jouke Bethlehem afscheid als directeur van Bibliotheken Noord Fryslân. Reden om ook na dertien jaar voorzitterschap van Stichting Wodant het stokje over te dragen.

Samenwerking Bibliotheek
Kersverse voorzitter Doetie de Jager zet het gedachtengoed van Albert Woudstra graag voort. “Hij vond lezen erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen”, vertelt ze. “Taal, kinderboeken en samenwerking met de bibliotheek speelden een belangrijke rol in zijn werk. Kinderen leesplezier laten ervaren, daar staat de bibliotheek ook voor. Met een jaarlijkse financiële bijdrage uit de stichting kan de bibliotheek alle kinderen uit Dantumadiel leesbevorderende activiteiten bieden waarmee zij meer kansen krijgen in de maatschappij.” In 2013 overleed de ‘Master yn ‘e Wâlden’ op 84-jarige leeftijd. Met behulp van Bibliotheken Noord Fryslân zet Stichting Wodant het werk van de heer Woudstra voort.