Intensieve leesbevordering op 35 locaties Stichting Kinderopvang Friesland

Gepubliceerd op: 29 juni 2018 09:36

Op donderdag 28 juni gaven directeur Jeannet van den Akker van Stichting Kinderopvang Friesland en directeur Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân het startsein voor hun samenwerking om laaggeletterdheid te voorkomen. Met het uitreiken van het bordje ‘BoekStart in de Kinderopvang’ werd de aftrap gegeven voor het nieuwe leesbevorderingsprogramma dat eerst op 35 locaties in Noord Fryslân wordt ingezet en in het najaar nog verder wordt uitgerold binnen de kinderopvang.

Stimulerende leesomgeving
In de bibliotheek van het Integraal Kindcentrum Prins Johan Friso in Harlingen luisterden peuters en kleuters donderdag tijdens de feestelijke aftrap naar het interactieve verhaal van Tomke. Kinderboekenschrijfster Riemkje Pitstra had alle aandacht van de kinderen met haar kleurrijke verteljas. Met het leesbevorderingsprogramma ‘BoekStart in de Kinderopvang’ wordt dit dagelijkse kost; de kinderen van de kinderopvang en van de peuteropvang worden dagelijks voorgelezen of er wordt een activiteit rond voorlezen gedaan. Om een stimulerende leesomgeving te creëren, is er verder een speciale leeshoek ingericht met een mooie collectie prentenboeken, voorleesboeken en kijkboeken.

Voorleescoördinator
35 locaties van Stichting Kinderopvang Friesland zijn nu gecertificeerd voor ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Dit betekent dat elke locatie een door de bibliotheek opgeleide voorleescoördinator heeft en bovendien heeft één van de pedagogische medewerkers een training ‘interactief voorlezen’ gevolgd. In het najaar starten weer nieuwe opleidingen en zal het leesbevorderingsprogramma verder uitgerold worden over andere locaties van Stichting Kinderopvang Friesland. De leesconsulent van de Bibliotheek zal samen met de kinderopvang een jaarplan opstellen om ervoor te zorgen dat boeken en voorlezen een plaats krijgen en houden binnen de kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid belangrijk
Bibliotheken Noord Fryslân ontwikkelde het leesbevorderingsprogramma om de doorgaande leeslijn nog beter vorm te geven en te borgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, het later beter doen op school en betere kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen. De komende drie jaar brengt de samenwerking kinderen van 0 - 4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en (voor)lezen in aanraking. Naast de inzet en professionalisering van de pedagogisch medewerkers is het ook belangrijk dat ouders hun kinderen voorlezen. Daarom kunnen ouders uit de collectie van de kinderopvang een boek uitzoeken om thuis met hun kind te lezen en zal de voorleescoördinator voorleestips geven.

Tel mee met Taal
De samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Friesland en Bibliotheken Noord Fryslân wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling van Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.