Boekenfeest op tien scholen

Gepubliceerd op: 22 juni 2018 10:24

Wat een feest, een gratis boek voor jezelf uitzoeken samen met je heit en mem! 93 kinderen kwamen naar het boekenfeest op OBS De Cingel in Menaam en namen hun familie mee. Op 21 juni was de aftrap van een reeks van tien boekenfeesten waarbij zo’n 1000 kinderen met een spiksplinter nieuw boek naar huis gaan.

Taalontwikkeling stimuleren
Bibliotheken Noord Fryslân werkt met 53 basisscholen intensief samen in de aanpak De Bibliotheek op school. Wij willen kinderen de boeiende wereld van het boek laten ontdekken en hen leesplezier geven. Daarmee stimuleren we de taalontwikkeling van kinderen wat noodzakelijk is voor leren. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Zo komen kinderen beter mee in de samenleving.

Inspirerende leesomgeving
En als er dan subsidie beschikbaar komt van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels is het feest compleet! Tien scholen doen mee aan Lezen is leuk en de aftrap van de boekenfeestjes was op 21 juni bij OBS De Cingel in Menaam. Er was een bloemendans, een bakfeest en mooie zelfgemaakte spullen die gekocht werden door de vele vaders en moeders en opa’s en oma’s. Bovendien kon elke leerling een spiksplinternieuw boek uitzoeken uit de collectie van Boekhandel Van der Velde. Daarnaast ontving de school nieuwe verhalende en informatieve boeken en nieuwe kasten voor een inspirerende leesomgeving. Kijk, dat is een boekenfeestje waard!

Lezen is leuk
Lezen is leuk is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en kinderen een rijke leesomgeving te bieden. Basisscholen met een Bibliotheek op school konden meedoen aan Lezen is leuk. Stichting Kinderpostzegels stelde ook de boekenbonnen beschikbaar waarmee kinderen een boek uit de collectie van boekhandel Van der Velde uit konden zoeken.