Digi-Taalhuizen in Noord-Fryslân

wethouder opent digitaalhuis kollum

In Noord-Fryslân zijn tien Digi-Taalhuizen te vinden. Het Digi-Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of werken met de computer.

Hulp aan laaggeletterden

In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden; 12% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. In het Digi-Taalhuis vinden zij begeleiding op maat. Een professionele taalcoördinator verzorgt de intake en begeleidt de taalvrijwilligers die laaggeletterden één op één begeleiden of in een groep. Het Digi-Taalhuis is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met computerprogramma’s, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands. Mensen met een achterstand op het gebied van lezen en schrijven, taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen hun vaardigheden hier beter onder de knie krijgen.

Locaties

In Noord-Fryslân zijn Digi-Taalhuizen te vinden in de bibliotheken van Buitenpost, De Westereen, Dokkum, Franeker, Harlingen, Kollum, St.-Annaparochie en Surhuisterveen en op Ameland in de gebouwen van het welzijnswerk (in Nes in de Toel en in Hollum in Ons hol). Een verslag van de opening van Digi-Taalhuis Franeker en meer informatie vindt u in de hierover gemaakte video.

Samenwerkingsverband

De Digi-Taalhuizen ontstaan door samenwerking van de gemeente, ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheken Noord Fryslân en soms een welzijnsorganisatie. Via gebiedsteams, sociale dienst, onderwijs enzovoort worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis.