Welk niveau leest mijn kind?

Het beste boek voor uw kind kiezen, hoeft niet moeilijk te zijn. In de bibliotheek staan de boeken per leeftijdscategorie bij elkaar.

De jeugdboeken in de bibliotheek zijn verdeeld in vier categorieën: A, B, C en D. Deze letters vindt u op de rug van het boek. Alle boeken binnen een categorie staan bij elkaar in een kast, alfabetisch gerangschikt op de achternaam van de schrijver.

Elke letter staat voor een leeftijdsgroep:
A= leesboeken voor de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar
B= leesboeken voor de leeftijd 9 tot en met 12 jaar
C= leesboeken voor de leeftijd vanaf 13 jaar
D= leesboeken voor de leeftijd vanaf 15 jaar

De B- en C-boeken zijn geschikt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Welk AVI-niveau heeft mijn kind?

Binnen het basisonderwijs wordt de technische leesvaardigheid van kinderen jaarlijks gemeten. Dit gebeurt klassikaal met Citotoetsen of individueel met AVI-toetsen. Er wordt dan gekeken hoe snel een kind een tekst kan lezen en hoeveel fouten het daarbij maakt. Elk kind begint op het laagst AVI-niveau: Start. Het hoogste niveau is Plus, met dat niveau kan uw kind de teksten die in het middelbaar onderwijs worden aangeboden, lezen en begrijpen. De niveaus tussen Start en Plus beginnen met een M (midden in het schooljaar) of E (einde van het schooljaar), het getal achter die letter staat voor de groep waarin dat niveau gemiddeld bereikt wordt. Let wel, het gaat om gemiddelden.

Aan het eind van de basisschooltijd hebben kinderen gemiddeld 12 AVI-niveaus doorlopen. Welk niveau uw kind heeft, kan de basisschool u vertellen, maar als richtlijn kunt u ook onderstaande niveaus aanhouden. Het is heel belangrijk om de juiste boeken voor uw kind te kiezen. Met een boek van een te laag niveau zit er immers te weinig uitdaging in het lezen. Een boek van een te hoog niveau is waarschijnlijk te lastig, waardoor uw kind wellicht het plezier in lezen verliest. Kies in ieder geval een boek rondom een thema dat uw kind aanspreekt.

De AVI-niveaus per groep

Start – beginnende lezers
M3 – januari, groep 3
E3 – juni, groep 3
M4 - januari, groep 4
E4 – juni, groep 4
M5 - januari, groep 5
E5 – juni, groep 5
M6 - januari, groep 6
E6 – juni, groep 6
M7 - januari, groep 7
E7 – juni, groep 7
Plus – eind groep 8

Als lezen moeite kost: Makkelijk Lezen Plein

Sommige kinderen hebben moeite met lezen. Met te moeilijke boeken, verliezen ze snel het plezier in lezen. Daarom is er speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar die moeite hebben met lezen een Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek. Hier vinden kinderen onder andere boeken met grotere letters, meer afbeeldingen en minder moeilijke woorden. Ze zijn ook minder dik, zodat kinderen makkelijker en met meer plezier een boek kunnen lezen. Plezier in lezen zorgt er voor dat kinderen vaker lezen en daarmee vergroten ze hun leesvaardigheid.

De boeken van het Makkelijk Lezen Plein zijn even leuk als andere boeken. Van een groot aantal populaire boeken, zoals van Stilton en Paul van Loon, is ook een Makkelijk-Lezen-variant gemaakt.