BoekStartcoach Tjitske promoot voorleesplezier

Vanaf 15 januari 2019 is er een nieuw gezicht in het consultatiebureau van de Donger in Dokkum: BoekStartcoach Tjitske van der Velde. Als BoekStartcoach voor Bibliotheken Noord Fryslân is ze wekelijks in de Donger te vinden en is ze er voor alle ouders die meer willen weten over voorlezen en boekjes.

 

Voorlezen is vooral leuk
BoekStartcoach Tjitske van der Velde gaat in het consultatiebureau met ouders in gesprek over hoe leuk en plezierig voorlezen kan zijn. ‘Kinderen kunnen al vanaf drie maanden met hun ouders spelenderwijs genieten van boekjes. Met je baby op schoot plaatjes kijken en samen praten of zingen is goed voor het contact met de baby. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling, maar het is vooral ook leuk om te doen. Daarom wil ik als BoekStartcoach graag het voorleesplezier promoten. Het mooie van mijn aanwezigheid in het consultatiebureau is dat je meer ouders kunt bereiken. Andersom wil ik het voor ouders zo gemakkelijk mogelijk maken om met vragen naar mij toe te komen.’

 

Boekjes en bibliotheek ontdekken
 
De BoekStartcoach is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma BoekStart voor baby’s. Met BoekStart voor baby’s wil de Bibliotheek ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. BoekStart is een samenwerking tussen de Bibliotheek, jeugdgezondheidszorg en de gemeente. Met de inzet van de BoekStartcoach is er meer tijd op het consultatiebureau om over taalstimulering en voorlezen te praten. Een gesprek met de ouders kan er voor zorgen dat zij met hun kind gaan lezen en naar de Bibliotheek gaan.