Als lezen moeite kost: Makkelijk Lezen Plein

Sommige kinderen hebben moeite met lezen. Met te moeilijke boeken, verliezen ze snel het plezier in lezen. Daarom is er speciaal voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar die moeite hebben met lezen een Makkelijk Lezen Plein (MLP) in de Bibliotheek. Deze kast of hoek in de Bibliotheek, herkent u aan de oranje kast of het logo met de letters MLP.

Wat vind ik op het Makkelijk Lezen Plein?

Op het Makkelijk Lezen Plein zijn spannende leesboeken zonder moeilijke woorden én informatieve boeken met weinig tekst en veel afbeeldingen op één plek samengebracht. De boeken van het Makkelijk Lezen Plein zijn even leuk als andere boeken. Van een groot aantal populaire boeken, zoals die van Stilton en Paul van Loon, is ook een Makkelijk-Lezen-variant gemaakt.

Op het MLP vinden kinderen ook verfilmde kinderboeken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld eerst de film zien en daarna het boek nog eens lezen, dat gaat dan vaak makkelijker. Ook heeft de Bibliotheek luisterboeken die zijn ingesproken op cd. Een boek luisteren kan heel ontspannend zijn en kinderen een goed gevoel geven omdat ze zelfstandig en snel een boek uit hebben.

Lezen voor de lijst? Ook daarvoor heeft het MLP suggesties klaarstaan. Voor jongeren zijn er daarnaast studietips te vinden.

Daarom is kunnen lezen zo belangrijk

Alle boeken staan met de voorkant naar voren in de kast, zodat kinderen nog makkelijker een leuk boek kunnen vinden en lezen weer leuk wordt. Dat plezier in lezen zorgt er voor dat kinderen vaker lezen en daarmee vergroten ze hun leesvaardigheid. Daar hebben ze nu iets aan en in de toekomst. In onze samenleving is immers alles gebaseerd op tekst. Van de brieven van de bank of de verzekering tot de bijsluiter bij medicijnen en de handleiding van de magnetron. En van appjes tot e-mails en Facebook. Tekst is overal. Ook voor het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt moeten kinderen lezen. Op het Makkelijk Lezen Plein vinden kinderen naast spannende leesboeken daarom ook informatieve boeken. Handig voor bijvoorbeeld een spreekbeurt.  

Voor wie is het Makkelijk Lezen Plein?

Het Makkelijk Lezen Plein is voor kinderen van 8 tot en met 15 jaar met dyslexie, met concentratieproblemen zoals bij ADHD, of als er bijvoorbeeld sprake is van een taalachterstand. Deze kinderen en hun ouders krijgen met het Makkelijk Lezen Plein een steuntje in de rug.

Op het Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek vindt u ook brochures over leer- en leesproblemen. Heeft u vragen over bijvoorbeeld passende boeken voor uw kind, vraag dan eens een medewerker. Ze informeren u graag!