Jaarverslag 2020

Het jaaroverzicht 2020 van Bibliotheken Noord Fryslân is klaar. De bibliotheek kijkt terug op een bijzonder jaar waarin de vijftien vestigingen in totaal een heel kwartaal gesloten waren. Dat heeft natuurlijk effect op de cijfers. Maar die zijn niet allemaal negatief. Want bij het samenstellen van het jaarverslag viel juist op hoeveel er wél door kon gaan, ondanks Corona.

34% meer e-books geleend

Van alle prestatie-indicatoren (doelen in het beleidsplan waarmee gemeenten kunnen meten wat de bibliotheek doet en kan) is die van het aantal uitleningen van e-books ruim gehaald en zelfs overschreven. In 2020 werden er 34% meer e-books uitgeleend dan in het jaar daarvoor. Daarnaast mochten de bibliotheken tijdens de lockdown bijvoorbeeld een afhaalservice inrichten waar goed gebruik van is gemaakt. Tijdens de eerste lockdown (maart-mei) werden er 2100 pakketjes klaargelegd. Tijdens de laatste lockdown (december) 3000. En we hebben vrijwel alle leden van zeventig jaar en ouder telefonisch gesproken om ze te attenderen op de dienstverlening (1500 tijdens de eerste lockdown, 500 tijdens de laatste lockdown). We hebben ook 72 bijzonder leuke digitale jeugdactiviteiten in de zomer kunnen organiseren.

Chocoladeletter en gratis abonnement in pakketten Voedselbank

En in september is de aanjager laaggeletterdheid aan de slag gegaan. Zij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de bewustwording op het gebied van laaggeletterdheid. Onder andere bij de grotere werkgevers en gemeentelijke teams in ons werkgebied. In onze regio is het percentage laaggeletterden fors hoger dan het gemiddelde in Nederland. Naast problemen in de dagelijkse zelfredzaamheid, hebben laaggeletterden een grotere kans om in een uitkering terecht te komen. Ook is bij vijftig procent van de mensen met schulden sprake van laaggeletterdheid. In november zette de bibliotheek daarom een actie op in samenwerking met de Voedselbank: 425 gezinnen kregen een chocoladeletter én een gratis bibliotheekabonnement in hun voedselpakket.

Digi-Taalhuis cursisten lastig te bereiken

We hebben ons uiterste best gedaan om in 2020 de doelgroep van het Digi-Taalhuis te bereiken, dat is niet altijd gelukt en zodra de bibliotheken weer open mogen, gaan we ons uiterste best doen de vrijwilligers, cursisten en deelnemers te bereiken.

De bibliotheek op scholen

Op het gebied van de preventie van laaggeletterdheid en het bevorderen van leesplezier hebben we alles gedaan wat binnen de mogelijkheden kon. Ook toen de scholen weer open gingen, konden onze leesconsulenten er niet altijd terecht, maar ze konden wel het onderwijs op afstand ondersteunen. En in de korte periode voor Corona waren de Nationale Voorleesdagen en werd er 147 keer uit prentenboek van het jaar Moppereend voorgelezen. Bijna drieduizend peuters werden voorgelezen en meer dan duizend ouders werden bereikt.

Toekomstplannen

In het voorjaar van 2020 hebben wij een enquête uitgezet bij onze stakeholders en medewerkers om de prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daaruit bleek dat de maatschappelijk educatieve bibliotheek steeds belangrijker wordt en dat dit ook ten koste mag gaan van de reguliere uitleenbibliotheek. Dat vraagt wat van de organisatie en ondanks corona hebben we in 2020 de aanzet gedaan tot een organisatieontwikkeling waarmee de bibliotheken en medewerkers nog meer lokaal gaan werken en de verbinding zoeken met de gemeenschap waarin ze werken.

Bijna 1 miljoen uitleningen

Bibliotheken Noord Fryslân had in 2020 37.904 leden. Ongeveer een kwart van de bevolking is lid van de bibliotheek. 60% van de leden is minderjarig. De bibliotheek heeft een collectie van 312.000 boeken, 28.000 e-books, 8.000 dvd’s en 3.600 luisterboeken. Die werden in 2020 bijna een miljoen keer uitgeleend! 300.000 mensen (leden en niet-leden) bezochten één van de 15 vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân, door Corona en de lockdowns was dat 36% minder dan in 2019. De leden waarderen hun bibliotheek met een dikke 8. En daar zijn we trots op!