Samenwerken: de bibliotheek en de vroeg- en voorschoolse educatie

It takes a village to raise a child, daarom zoekt de Bibliotheek actief naar samenwerkingspartners. Samen leggen we de basis voor de jeugd om als actieve en kritische burgers volwaardig mee te doen in de samenleving. Doet u mee?

Intensieve samenwerking: gelijke kansen voor ieder kind

Om te zorgen dat kinderen en jongeren taal- en mediavaardig worden, werkt de Educatieve Bibliotheek actief samen met het onderwijs, de gemeenten, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, consultatiebureaus en tal van andere instellingen. Samen vormen we een netwerk rond taal- en digivaardigheden en creëren we betere kansen voor kinderen. We richten ons voornamelijk op kinderen, omdat achterstanden op het gebied van laaggeletterdheid en mediawijsheid vooral in de eerste levensjaren ontstaan.

Daarom kiest Bibliotheken Noord Fryslân voor een volwaardig programma en aanbod in de voorschoolse educatie en op de basisscholen. De dienstverlening aan het voortgezet onderwijs is in ontwikkeling. Door een stevige, langdurige ondersteuning en inbedding van de Bibliotheek in het onderwijs krijgt de ambitie van gelijke kansen voor ieder kind én het vergroten van de kansen van toekomstige participatie in de samenleving vorm. Wij zetten hierbij het leesbevorderingprogramma Kunst van Lezen in dat bestaat uit de onderdelen Boekstart voor baby’s in de bibliotheek, Boekstart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school voor primair en voortgezet onderwijs.

Hoe vergroot u de woordenschat van kinderen? Welke doelen heeft u gesteld op het gebied van leesvaardigheid? Hoe vaak leest u voor? Hoe maakt u boeken leuk? De Bibliotheek denkt graag mee en kan op allerlei manieren ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door een groepsbezoek tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Leesconsulenten op bezoek tijdens de Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen (eind januari – begin februari) brengen onze leesconsulenten kosteloos een groepsbezoek aan peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Ze nemen het prentenboek van het jaar (gekozen door een jury van jeugdbibliothecarissen), een vertelkastje en prachtige vertelplaten mee voor een heus voorleesfeestje.

Onze leesconsulenten lezen interactief voor en er wordt gezongen. Ook ouders worden hiervoor uitgenodigd. Zij ontvangen informatie over het belang van voorlezen en doen handige tips op om thuis zelf van voorlezen een mooi moment te maken. Pedagogisch medewerkers en andere professionals zijn enthousiast over de bezoeken van de leesconsulenten. Bovendien kunnen ze met het tasje dat ze na een bezoek ontvangen ook zelf direct verder met voorlezen. De boeken- en voorleestips en verwerkingsmogelijkheden worden vaak meteen in de praktijk gebracht.

Meer weten?

Ook de rest van het jaar zijn er volop mogelijkheden voor samenwerking. Meer weten? Het team van de Educatieve Bibliotheek staat voor u klaar! Bel 088-1656 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.