BoekStart voor baby's en kinderopvang

baby met boek bij vrouw op schoot

Kinderen die al als baby voorgelezen worden, hebben daar hun leven lang voordeel van. Zij ontwikkelen sneller een grotere woordenschat dan kinderen die niet voorgelezen worden en behouden deze voorsprong ook. Daarom is er BoekStart, een programma dat niet alleen het lezen met baby’s bevordert, maar ook het leesplezier van ouders en hun kind vergroot. Samen lezen, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren en verhaaltjes vertellen; het versterkt de band tussen ouder en kind en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. BoekStart is er zowel voor thuis als voor de kinderopvang.

BoekStart thuis

Bibliotheken Noord Fryslân werkt nauw samen met gemeenten en het consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met boeken in aanraking te brengen. De gemeente stuurt mede uit naam van de Bibliotheek een brief over taalontwikkeling en de rol van BoekStart of geeft bij de geboorte It taalkado mee. Ouders worden zo uitgenodigd om hun baby in de ibliotheek gratis lid te maken en het BoekStartkoffertje in ontvangst te nemen. In dat koffertje zitten twee boekjes en een brochure over lezen met je baby.

Daarnaast organiseren we in onze bibliotheken regelmatig Heit en Mem Cafés voor ouders van kleine kinderen. Zij kunnen hier samen genieten van boeken en tips uitwisselen met andere ouders.

Voorlezen loont, BoekStart loont!

Uit recent promotieonderzoek van Heleen van den Berg blijkt opnieuw dat voorlezen zinvol en effectief is. Zij richtte zich hierbij met name op prikkelbare baby’s. Van den Berg bekeek het BoekStartproject en vergeleek de woordenschat van voorgelezen kinderen en kinderen die niet voorgelezen werden. Zij concludeerde onder meer dat bij deelnemers aan het BoekStartproject de uitkomsten na zeven maanden duidelijk hoger waren dan bij ouders die hun kind niet voorlazen. Meer informatie over het belang van voorlezen, maar ook handige boekentips, digitale aanraders en voorleestips voor zowel ouders als professionals uit de kinderopvang vindt u op www.boekstart.nl.

BoekStart in de kinderopvang

Dankzij subsidie is er steeds meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen. Thuis, maar ook in de kinderopvang. Zo is er subsidie beschikbaar om pedagogisch medewerkers te scholen. Tijdens deze opleiding worden de drie educatieve interactievaardigheden van de pedagogische medewerkers versterkt: tijdens het (interactief) voorlezen zet u de kinderen aan tot nadenken, u legt dingen uit en laat kinderen op elkaar reageren. De subsidie kan ook gebruikt worden om een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang te creëren. Zo’n 800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek gegeven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Ook streven zij naar grote ouderbetrokkenheid, het is immers zeer belangrijk dat de ouders thuis ook voorlezen.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Per kinderopvanglocatie is een subsidieaanvraag van € 2.410,- mogelijk. Het aanvragen van subsidie kan uitsluitend via de Bibliotheek. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Bel 088-1656 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.