Aanbod voor- en vroegschoolse educatie

Speciaal voor voor- en vroegschoolse educatie biedt de Bibliotheek vijf verschillende programma's aan:

De Nationale Voorleesdagen

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor peuters zijn er de Nationale Voorleesdagen om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Tijdens deze dagen staat het Prentenboek van het Jaar centraal. Onze leesconsulenten verzorgen kosteloos een kleine voorstelling rondom dit boek in peuterspeelzalen of in de bibliotheek. Ook ouders worden actief betrokken bij het voorlezen. Bovendien ligt er voor nieuwe peuterleden een klein presentje klaar.

   

Vertelplaten

Kinderopvang en peuterspeellocaties kunnen bij de Bibliotheek speciale sets van prentenboeken met vergrote afbeeldingen (platen) op A3-formaat lenen. Deze platen zijn geschikt voor een vertelkastje. Door de vertelplaten bij het voorlezen te gebruiken, kunnen kinderen zelf makkelijker het verhaal vertellen. Er zijn diverse boeken en thema's beschikbaar. Voor kinderopvangorganisaties of peuterspeelzalen met een bibliotheekabonnement is het eerste pakket vertelplaten (inclusief vertelkastje) gratis. Afhankelijk van de titel worden ook lessuggesties of een vingerpoppetje meegeleverd.

   

De Ferteljas

De Ferteljas (Verteljas) is een lange jas met mooi versierde zakken. In de zakken zitten voorwerpen die te maken hebben met het thema verjaardag. De bijbehorende kerntitel is Bear syn jierdei. Het pakket bevat Friese en Nederlandse boeken, lessuggesties en diverse voorwerpen die met het thema te maken hebben. Kinderen leren gevoelens en emoties te uiten en hun mondelinge en sociale vaardigheden worden gestimuleerd.

   

Boekenpret

Boekenpret is een leesbevorderingsproject om de leescultuur van de allerjongsten (0 tot 6 jaar) te bevorderen en zo het leesgedrag te stimuleren. Het doel van Boekenpret is ouders op een speelse manier betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind. Het prentenboek wordt op de locatie voorgelezen en ieder kind krijgt een exemplaar mee naar huis om ook thuis met de ouders of verzorgers het verhaal te lezen en er over te praten. Bibliotheken Noord Fryslân verzorgt Boekenpret in opdracht van de gemeente in Dantumadiel en Dongeradeel.

   

Voorleespakketten

Met een Voorleespakket van de Bibliotheek worden kinderen nog beter betrekken bij het voorlezen. De Voorleespakketten zijn samengesteld rondom een boek over een gangbaar thema zoals vriendschap en bevatten naast een boek ook speelmaterialen en lessuggesties voor de leerkracht. Wanneer een Friese en/of Engelse versie van het boek beschikbaar is, wordt deze meegeleverd.