• Voor- en vroegschoolse educatie

    Bibliotheken Noord Fryslân werkt nauw samen met consultatiebureaus, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen om kinderen vanaf het allereerste begin met boeken in aanraking te brengen. Door het taalvaardiger maken van kinderen kunnen we laaggeletterdheid voorkomen en ondersteunen we gemeenten bij het invullen van de voor- en vroegschoolse educatie. 

  • Abonnementen

    Voor kinderopvanglocaties, gastouders en peuterspeelzalen bieden wij de Instellingspas. Voor €70,- per jaar ontvangt u een bibliotheekpas voor uw organisatie. Daarmee kunt u een jaar lang zo vaak u wilt naar de Bibliotheek komen. Alleen of met de kinderen natuurlijk.

  • Aanbod

    De Bibliotheek heeft een prachtig aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie. Denk bijvoorbeeld aan een groepsbezoek aan de bibliotheek, het lenen van een voorleespakket of een voorleesmiddag op locatie. Ook zorgen we voor (bij)scholing van pedagogisch medewerkers en verzorgen we mooie boekencollecties en leeshoekjes in de kinderopvang.

Instellingspas voor kinderopvang en peuterspeelzalen

instellingspas

Voor kinderopvanglocaties, gastouders en peuterspeelzalen bieden wij de Instellingspas. Voor € 70,- per jaar ontvangt u een bibliotheekpas voor uw organisatie. Daarmee kunt u een jaar lang zo vaak u wilt naar de Bibliotheek komen. Alleen of met de kinderen natuurlijk.