Voordelen van de Bibliotheek op school

meisje met boek

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

De voordelen van de Bibliotheek op school op een rij

  • Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.
  • De omvang van de schoolbibliotheek en aanwezigheid van een professionele leesconsulent van de Bibliotheek zorgen voor betere leesresultaten van het kind.
  • Samenwerking tussen bibliotheekconsulent en leerkracht verhoogt de opbrengst van de schoolbibliotheek. 
  • Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.
  • Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. 
  • De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken. Deze boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt hen voor op het begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw van de basisschool.
  • Vrij-lezenprogramma’s, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen

Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2011) Uitgave van Kunst van Lezen

Onderzoek naar de Bibliotheek op school

Thijs Nielen en Adriana Bus van Universiteit Leiden onderzoeken al enige jaren de effecten van de Bibliotheek op school op leesplezier en leesvaardigheid. Die zijn over het algemeen positief, zeker voor meisjes. Door de inzet van de Bibliotheek op school gaan leerlingen (zowel jongens als meisjes) op school meer lezen waardoor de leesvaardigheid sterk vooruit gaat. De aanpak slaagt er ook in om meisjes meer te motiveren voor lezen en ze thuis meer te laten lezen, voor jongens geldt dat (nog) niet.