Samenwerken: de bibliotheek en het primair onderwijs

It takes a village to raise a child, daarom zoekt de Bibliotheek actief naar samenwerkingspartners. Samen leggen we de basis voor de jeugd om als actieve en kritische burgers volwaardig mee te doen in de samenleving. Doet u mee?

Intensieve samenwerking, gelijke kansen voor ieder kind

Om te zorgen dat kinderen en jongeren taal- en mediavaardig worden, werkt de Educatieve Bibliotheek actief samen met het onderwijs, de gemeenten, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, consultatiebureaus en tal van andere instellingen. Samen vormen we een netwerk rond taal- en digivaardigheden en creëren we betere kansen voor kinderen. We richten ons voornamelijk op kinderen, omdat achterstanden op het gebied van laaggeletterdheid en mediawijsheid vooral in de eerste levensjaren ontstaan.

Daarom kiest Bibliotheken Noord Fryslân voor een volwaardig programma en aanbod in de voorschoolse educatie en op de basisscholen. De dienstverlening aan het voortgezet onderwijs is in ontwikkeling. Door een stevige, langdurige ondersteuning en inbedding van de bibliotheek in het onderwijs krijgt de ambitie van gelijke kansen voor ieder kind én het vergroten van de kansen van toekomstige participatie in de samenleving vorm. Wij zetten hierbij het leesbevorderingprogramma Kunst van Lezen in dat bestaat uit de onderdelen Boekstart voor baby’s in de bibliotheek, Boekstart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school voor primair en voortgezet onderwijs.

Drie vormen van samenwerking met het primair onderwijs

  • de Bibliotheek op School
  • vergroten van ouderbetrokkenheid
  • verwerven van digitale vaardigheden door kinderen, leerkrachten en ouders

De Bibliotheek op school

Inmiddels hebben dertig scholen uit ons werkgebied het volledige concept van De Bibliotheek op school. Wat hen aanspreekt in dit concept? Het stimuleren van leesplezier, het vergroten van de motivatie om te gaan lezen, de hogere Citoscores en natuurlijk de cijfers die dit inzichtelijk maken. Voor scholen met de Bibliotheek op school monitoren we namelijk de leesvaardigheid. Zo is direct helder dat de structurele en effectieve aanpak de taalverwerving verbetert. De monitor zorgt ook dat we de focus elk jaar kunnen verleggen. Gaan we meer voorlezen, zetten we een boekenkring op of leren we de leerlingen hoe ze een passend boek kunnen kiezen?

De rolverdeling is helder. Scholen richten zich op begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling. De bibliotheek focust op leesplezier en ondersteunt de school bij de taalontwikkeling. De leesconsulent van de bibliotheek komt op de school langs om boeken te promoten, nieuwe boeken onder de aandacht te brengen en een boekenkring te organiseren. De leescoördinator (een leerkracht van de school die door de bibliotheek geschoold is tot leescoördinator) zorgt dat het leesbeleid geborgd wordt in een leesplan en dat het hele team enthousiast met vrij lezen en de daarbij horende werkvormen aan de slag gaat. Een prettige samenwerking!

Vergroten van ouderbetrokkenheid

Ook ondersteunt de bibliotheek scholen bij ouderbetrokkenheid. Ouders zijn een onmisbare partner in de leesopvoeding. de kans dat een kind tot lezer uitgroeit wordt vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Bekend is dat zelf lezen, voorlezen, praten over boeken en samen naar de bibliotheek gaan, kinderen stimuleert om meer te gaan lezen. Ook daarin willen we gezamenlijk optrekken.

Verwerven van digitale vaardigheden door kinderen, leerkrachten en ouders

Daarnaast kan de bibliotheek hulp bieden bij het verwerven van digitalevaardigheden. De Bibliotheek inventariseert in het schooljaar 2016-2017 de vaardigheden van de leerlingen, leerkrachten en ouders. Zodat we vervolgens samen een plan kunnen maken om die noodzakelijke vaardigheden te verbeteren.

Meer weten?

Vanzelfsprekend zijn er meer vormen van samenwerking mogelijk. Heeft u een idee of ziet u een mooie kans voor samenwerking? Het team van de Educatieve Bibliotheek staat voor u klaar! Bel 088-1656 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.