Leescoördinator worden

Bibliotheken Noord Fryslân biedt de cursus Open Boek voor professionals in het onderwijs. Deze cursus heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. Als op iedere school twee leerkrachten deze taak toebedeeld krijgen werkt dat het meest efficiënt. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

Cursus Open Boek: Opleiding tot leescoördinator in vier bijeenkomsten
De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. De leescoördinator zorgt voor eenheid in het leesonderwijs. Aandacht voor leesbeleving, -interesse, -motivatie en literaire competenties halen de beste resultaten in leerlingen naar boven.

De rol van de leescoördinator
De leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen de school. Hij of zij draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten behalen. Het takenpakket van de leescoördinator bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek 2.0
De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus, leidt op tot leescoördinator. In de opleiding leer je verschillende boeksoorten kennen en werk je met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie. In de loop van de bijeenkomsten bereid je je jaarplan (kern van het leesplan) voor.

Cursusdata najaar 2020
Maandag 31 augustus, 14 september, 28 september en 19 oktober van 15.30 – 18.30 uur.
Afsluiting en uitreiking certificaat maandag 30 november van 15.30 – 17.00 uur.

Plaats
Nog nader te bepalen

De cursus Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten:

1. De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie
- Visie op lezen en leesbevordering
- Acht boekensoorten en hun functies
- Hoe breng je een tekst tot leven?

2. Basisvaardigheden van elke leerkracht
- Drie dimensies van lezen:van leesbevordering naar literatuureducatie
- De kernmerken van vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren

3. Werkvormen en campagnes
- Verbindende en geïntegreerde werkvormen
- De relatie tussen campagnes en werkvormen

4. De leescoördinator als spin in het web
- Leren lezen en leesbevordering
- Samenstelling en organisatie van de schoolbibliotheek
- De taak van leescoördinator
- Jaarplan en leesplan
- De eindopdracht van de cursus is het opstellen van een jaarplan

Cursusmaterialen
Het cursusmateriaal bestaat uit het boek ‘Open Boek: Handboek leesbevordering’ en een cursusmap met opdrachten. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten
De kosten bedragen € 300,- (excl. 21% btw) per deelnemer. Het cursusboek ter waarde van € 27,50 en de cursusmap zijn hierbij inbegrepen.

Aanmelden
Dit kan via je eigen leesconsulent of stuur een mail naar Thea van der Meer: t.vandermeer@bnfrl.nl