Leescoördinator worden

Bibliotheken Noord Fryslân biedt de cursus Open Boek voor professionals in het onderwijs. Deze cursus heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. Als op iedere school twee leerkrachten deze taak toebedeeld krijgen werkt dat het meest efficiënt. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

De cursus Open Boek bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus betreft het schrijven van een leesplan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school. Na de opleiding zijn de cursisten leescoördinator basisonderwijs. Hun taak is het brengen van samenhang in het leesonderwijs en het ondersteunen van collega’s en het bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de collega's.

Cursusmateriaal, kosten en data van de cursus Open Boek

Het cursusmateriaal bestaat uit het boek 'Open Boek, handboek leesbevordering', een cursusmap met opdrachten en het lesoverzicht. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat. De kosten van deze cursus bedragen € 300,- excl. 21% btw per deelnemer. Het cursusboek ter waarde van € 27,50 en de cursusmap zijn hierbij inbegrepen.

Cursusdata voorjaar 2018: 

Bibliotheek Dronryp • 19.00 - 22.00 uur
Data: Maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari en 12 maart
Uitreiking certificaat: Maandag 14 mei 2018, 19.00 - 20.30 uur

Bibliotheek Dokkum • 19.00 - 22.00 uur
Data: Dinsdag 23 januari, 6 februari, 20 februari en 13 maart
Uitreiking certificaat: Dinsdag 15 mei 2018, 19.00 - 20.30 uur

Wilt u deelnemen aan één van deze cursussen, dan kunt u zich aanmelden bij Thea van der Meer, via t.vandermeer@bnfrl.nl.