Abonnementen voor primair onderwijs

Voor het primair onderwijs bieden we drie mogelijkheden om gebruik te maken van de Bibliotheek: de Bibliotheek op school, het dienstverleningsabonnement en een leasecollectie. Dit kunt u aanvullen met producten zoals bijvoorbeeld een meertalige collectie (Fries-Engels).

De Bibliotheek op school: tien euro per leerling

De Bibliotheek op school is een integrale en opbrengstgerichte aanpak voor lezen binnen de muren van de eigen school. Scholen voor primair basisonderwijs betalen voor de Bibliotheek op school € 10,- per leerling per schooljaar, exclusief 6% btw en jaarlijkse indexering. De werkelijke kosten liggen hoger, maar de gemeente levert ook een bijdrage. U sluit de Bibliotheek op school af voor een periode van drie jaar. Bij afname van de Bibliotheek op school vervallen de kosten van het dienstverleningsabonnement. U heeft -afhankelijk van het beleid van uw gemeente- al dan niet een volwaardige bibliotheek binnen de schoolmuren, onze leesconsulenten komen regelmatig langs voor bijvoorbeeld boekpromoties en één of enkele van uw leerkrachten worden opgeleid tot leescoördinator om te zorgen dat het leesbeleid geborgd is in de organisatie.

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

 • die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek
 • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs
 • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school
 • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten
 • waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en
 • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

Dienstverleningsabonnement: 75 euro per school + 1 euro per leerling

Bibliotheken Noord Fryslân biedt naast de Bibliotheek op school ook een dienstverleningsabonnement voor € 75,- per school + € 1,- per leerling, per schooljaar. Deze bedragen zijn exclusief 21% btw en jaarlijkse indexering. Bij uw dienstverleningsabonnement ontvangt u een schoolpas. Scholen tot 100 leerlingen ontvangen 1 schoolpas, scholen met 101 tot 200 leerlingen ontvangen 2 schoolpassen, scholen met 201 tot 300 leerlingen 3 passen en scholen met meer dan 301 leerlingen ontvangen 4 schoolpassen. Per pas kunt u veertig boeken, films of tijdschriften lenen voor een periode van 8 weken in één van onze 15 vestigingen. U kunt het geleende eenmaal kosteloos verlengen en bent u net te laat met terugbrengen, dan betaalt u geen boete. Bibliotheken Noord Fryslân is namelijk een boetevrije bibliotheek!

De voordelen van het dienstverleningsabonnement:

 • gratis adviesgesprek
 • de leerlingen van groep 3, 6 en 8 brengen gratis een groepsbezoek aan de bieb
 • maximaal 40 boeken, tijdschriften en films lenen in een vestiging naar keuze
 • leentermijn van acht weken en eenmaal gratis verlengen
 • tijdens openingsuren gratis klassikaal lenen in een bibliotheekvestiging. U ontvangt naast uw schoolpas een klassikaal lenen pas waarmee u en uw leerlingen één boek per keer kunnen lenen. In overleg met de leerkracht worden de bezoeken ingeroosterd.
 • Altijd up to date dankzij onze digitale nieuwsbrieven
 • Meer schoolpassen zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar
 • Speciaal uurtarief voor het saneren van uw schoolcollectie: € 37,50 per uur

De leasecollectie: vanaf 2500 euro

Heeft u behoefte aan een actuele en gevarieerde collectie jeugdboeken die permanent in de school aanwezig is? Dan heeft de bibliotheek voor u een leasecollectie beschikbaar. Met deze collectie bent u altijd verzekerd van de nieuwste jeugdboeken. Uw leerlingen kunnen via zelfbediening de boeken lenen. De uitgeleende boeken worden automatisch geregistreerd in het persoonlijke leeslogboek. De boeken kunnen ook meegenomen worden naar huis om daar verder te lezen. De collectie wordt geleverd met boekenkasten een een zelfbedieningsapparaat, waarop het uitleensysteem SchoolWise is geïnstalleerd. U kunt kiezen uit de volgende aantallen boeken:

 • 750 exemplaren > € 2500,-
 • 1250 exemplaren > € 3500,-
 • 1500 exemplaren > € 4000,-
 • 2000 exemplaren > € 5000,-

Meer weten of een offerte aanvragen?

Meer weten over de mogelijkheden voor uw school of direct een offerte opvragen voor de Bibliotheek op school, een dienstverleningsabonnement of een leasecollectie? Stuur dan een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.