Juridisch Spreekuur Dokkum

28 juni 2019, van 09:30 tot 11:30 | Elke week | Bibliotheek Dokkum

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Heeft u een juridische vraag over bijvoorbeeld een ontvangen dagvaarding, ontslag, problemen op het werk, besluiten over uitkering of echtscheiding?

Met het spreekuur wil De Friese Rechtshulp de toegang tot juridisch advies en mediation (bemiddeling) makkelijker maken. ‘Door een gratis spreekuur in de Bibliotheek aan te bieden zonder dat een afspraak hoeft te worden gemaakt, hopen we de drempel te verlagen om op tijd juridisch advies tevragen. Het komt helaas te vaak voor dat er niet op tijd juridische hulp wordtgezocht, omdat mensen bang zijn dat het te duur is of omdat ze simpelweg niet weten bij wie ze terecht kunnen. Daar willen wij verandering in brengen. Met dit spreekuur kunnen mensen te weten komen of ze een advocaat of mediator nodig hebben en bij wie ze dan in hun specifieke geval kunnen aankloppen.

Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 in Bibliotheek Dokkum.