Juridisch spreekuur Franeker

11 juli 2019, van 16:00 tot 18:00 | Elke week | Bibliotheek Franeker (donderdag 22 en 29 augustus geen spreekuur)

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Heeft u een juridische vraag over bijvoorbeeld een ontvangen dagvaarding, ontslag, problemen op het werk, besluiten over uitkering of echtscheiding?

Met het spreekuur wil De Friese Rechtshulp de toegang tot juridisch advies en mediation (bemiddeling) makkelijker maken. ‘Door een gratis spreekuur in de Bibliotheek aan te bieden zonder dat een afspraak hoeft te worden gemaakt, hopen we de drempel te verlagen om op tijd juridisch advies tevragen. Het komt helaas te vaak voor dat er niet op tijd juridische hulp wordtgezocht, omdat mensen bang zijn dat het te duur is of omdat ze simpelweg niet weten bij wie ze terecht kunnen. Daar willen wij verandering in brengen. Met dit spreekuur kunnen mensen te weten komen of ze een advocaat of mediator nodig hebben en bij wie ze dan in hun specifieke geval kunnen aankloppen.

Elke donderdagmiddag van 16.00-18.00 in Bibliotheek Franeker.