Stichting Wodant

meisje leest boek

Stichting Wodant is opgericht door meester Albert Woudstra. Hij was zijn hele leven onderwijzer in de gemeente Dantumadiel en vond lezen erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen.

Woudstra stimuleerde dit jarenlang door alle basisscholen in de gemeente Dantumadiel kinderboeken aan te bieden en de kinderen te vragen over dat boek een oordeel te geven. Taal, kinderboeken en samenwerking met de bibliotheek speelden een belangrijke rol in zijn werk en na zijn pensionering. Zo ontstond de jaarlijkse Dantumadielse Kinderjury, onderdeel van de Nederlandse Kinderjury (www.kinderjury.nl). Toen de gezondheid van meester Woudstra achteruit ging, bracht hij de leesbevorderende activiteiten onder in een stichting. De 'Master yn 'e Wâlden' overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd. Stichting Wodant probeert het werk van de heer Woudstra voort te zetten, met behulp van Bibliotheken Noord Fryslân.

Missie, visie en beleid van Stichting Wodant

Visie: De stichting acht het voor de algemene ontwikkeling van kinderen van belang dat deze al op jonge leeftijd worden gestimuleerd tot het lezen van boeken.
Missie: Door de kinderen op de basisscholen in Dantumadiel actief in contact te brengen met jeugdboeken wil de stichting eraan bijdragen dat kinderen interesse krijgen in het lezen van boeken.
Beleid: Stichting Wodant stimuleert en biedt financiële hulp om elk jaar jeugdboeken over de belangstellende basisscholen in Dantumadiel te verdelen. De deelnemende scholen doorlopen vervolgens een speciaal programma dat elk jaar uitmondt in de Dantumadielse Kinderjury voor jeugdboeken.

Bestuur, adres en financiën van Stichting Wodant

Bestuur
D. de Jager, voorzitter
I. de Boer, secretaris
S. Deelstra, penningmeester
Het bestuur is onbezoldigd en geniet geen onkostenvergoeding.

Adres
Stichting Wodant
P/a Bonifatiusstrjitte 20
9113 PV Wâlterswâld
06-12378903

ANBI nr. 8156.99177
Inschrijving K.v.K. 01108525

Stichting Wodant steunen

Draagt u Stichting Wodant een warm hart toe? Met een gift kunt u meehelpen deze waardevolle voorziening te behouden. Stichting Wodant heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat u een schenking of een erfenis met 25% extra kunt aftrekken van de belasting.