Samenwerken

We leven in een netwerkmaatschappij, dat ene woord zegt al genoeg. We moeten over de eigen grenzen heen kijken en verbindingen leggen. De Bibliotheek vormt een laagdrempelig, openbaar toegankelijk hart van de samenleving. Een centrum voor informele educatie, ontmoeting en kennisdeling.

De Bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van individuele burgers en aan de maatschappij. Omdat taal- en digitale vaardigheden basisvoorwaarden zijn om deel te nemen aan de netwerkmaatschappij wil de Bibliotheek intensief samenwerken met andere organisaties, in het bijzonder met (afdelingen van) gemeenten, onderwijs en sociaal cultureel werk. Samen met die partners kan de Bibliotheek helpen om de basisvaardigheden van burgers te verbeteren en hen te ondersteunen zelfredzaam te worden.

Bibliotheek in een ketenorganisatie: Digi-Taalhuis

Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het Digi-taalhuis in Harlingen. In 2016 doet de bibliotheek samen met de gemeente Harlingen, Stichting Lezen en Schrijven en De Skûle Welzijn een pilot met het Digi-taalhuis. Het Digi-taalhuis is er voor mensen die hun digitale vaardigheden willen vergroten en laaggeletterden die de basisvaardigheden moeten verwerven. In een leeromgeving op maat, in de bibliotheek, op het werk of thuis kunnen zij met een taalmaatje taal- en digitale vaardigheden leren en oefenen. Een groot aantal lokale partners vormt een ketenorganisatie die zorgt voor de toeleiding van laaggeletterden (bijvoorbeeld de sociale dienst), de intake (door bijvoorbeeld het ROC), de inzet van vrijwilligers/taalmaatjes (een rol voor het sociaal cultureel werk) en de leeromgeving (Bibliotheek). 

Samenwerken met de Bibliotheek?

De bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contact met informatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar. Meerwaarde creëren door samenwerking met partners en gebruikers staat in de toekomst centraal. De bibliotheek is een platform. Vanuit die visie is de Bibliotheek op zoek naar partners op cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Interesse? Neem contact met ons op via info@bnfrl.nl of bel 088-1656123.