Jaarverslag 2018

We blikken trots terug op 2018. Het was het laatste jaar van de beleidsperiode 2016 tot 2018 en we bereikten bijna alle doelstellingen uit ons beleidsplan. In dit verkorte jaarverslag ziet u wat we zoal hebben gedaan en bereikt. Wat wilden we graag het woordje ‘bijna’ in de zin hierboven weglaten. Maar het doel om ons ledenaantal met 5% te laten groeien, hebben we niet gehaald. Dat neemt overigens niks van onze trots weg. Want het ledenaantal is wél zo goed als gestabiliseerd. En dat is in deze tijd, en vergeleken met bibliotheken in de rest van Nederland óók winst.

2018 in cijfers

In 2018 heeft Bibliotheken Noord Fryslân rond de 33.000 leden in hun werkgebied, bijna 14.000 daarvan zijn betalend lid (kinderen zijn bijvoorbeeld gratis lid, net als cursisten van het Digi-Taalhuis). Hun abonnementsgeld, maar ook de entreegelden bij activiteiten en de verhuur van locaties zijn 20% van onze inkomsten. De rest van onze kosten worden gedekt door subsidies. 47% van de inkomsten gaat op aan personeelskosten, 18% is voor de huisvesting en van 20% kopen we nieuwe boeken, tijdschriften, kranten en films. Onze leden leenden samen meer dan een miljoen boeken, tijdschriften en films. Om precies te zijn: 1.165.906. We leenden fors meer e-books uit in 2018: 33.560, een groei van ruim zeven procent.

 

Een paar hoogtepunten

  • Rondom het prentenboek van het jaar Ssst! De tijger slaapt organiseert de Bibliotheek voorleesbezoeken in bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ruim 2000 peuters genieten van het verhaal. Onze medewerkers schrijven deze periode 330 nieuwe jeugdleden in. Ook veel ouders worden lid.
  • Dankzij een samenwerking tussen Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Kinderpostzegels konden 1000 kinderen gratis een boek uitzoeken.
  • In juni nam directeur-bestuurder Jouke Bethlehem na 43 jaar afscheid van de bibliotheek. Paulien Schreuder volgt hem op.
  • De Friese taal staat centraal tijdens de Fryske Foarlêswike. In negen vestigingen was er een poppenkastvoorstelling rondom Tomke, deze werd bezocht door 279 kinderen en 196 ouders/verzorgers.
  • Feest en cadeau voor tienjarigen. Alle kinderen uit Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland worden uitgenodigd voor een feestje in de bieb, als ze tien worden. Ze krijgen dan een micro:bit van de bibliotheek, de gemeente en Kabelnoord.
  • 255 inzendingen bij allereerste literatuurprijs van Schiermonnikoog. Cabaretier Bert Visscher, burgemeester Ineke van Gent en oud-bibliothecaris Simone de Boer kiezen de mooiste.
  • De Frets! maken en spelen een voorstelling tijdens de Kinderboekenweek. 125 kinderen en ouders bezoeken de voorstelling over vriendschap. Voor leerkrachten zijn er inspiratiebijeenkomsten.
  • Tijdens Nederland Leest overhandigen onze medewerkers 4500 leden en bezoekers een gratis boek. De grootste leesbevorderingscampagne van Nederland. 140 mensen bezoeken lezingen en workshops van o.a. Pierre Wind.
 

Leden en uitleningen per vestigingen

Bibliotheken Noord Fryslân heeft in 2018 10 gemeenten als werkgebied. Het aantal inwoners in deze gemeenten is 155.899. In deze regio is 21% van de bevolking lid van de bibliotheek.

Cijfers per bieb:
Aantal leden // uitleningen
Achtkarspelen 5167 // 198855
Ameland 1098 // 22250
Dantumadeel 1794 // 94769
Dongeradeel 7008 // 284997
Harlingen 4186 // 103372
Kollumerl. c.a 1550 // 68413
Schierm. 1260 // 15153
Terschelling 1659 // 37406
Vlieland 979 // 11154
Waadhoeke 8182 // 304234

*dit is exclusief e-booksuitleningen (33.560).