Jaarverslag 2017

Bibliotheken Noord Fryslân heeft grote stappen gezet om de beoogde prestaties te behalen. Er zijn Digi-Taalhuizen gestart, de huisvesting en inrichting is verbeterd, er is een activiteitenprogramma opgezet en succesvol uitgevoerd, de leenvoorwaarden zijn sterk verbeterd, er zijn diverse contracten gesloten met basisscholen en nog veel meer.

2017 in cijfers

In 2017 heeft Bibliotheken Noord Fryslân rond de 35.000 leden in hun werkgebied. Het aantal uitleningen nam, na een jarenlange gestage daling, weer toe. In 2017 steeg de uitlening met 2,1%. In totaal werd er rond de 1,3 miljoen keer (inclusief e-books) een item uitgeleend en/of verlengd. 

Digitale Bibliotheek

Met de Digitale Bibliotheek sluit BNF aan bij de ontwikkelingen in de wereld en de ontwikkeling van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij. Het doel is dat de bibliotheek deel uitmaakt van het persoonlijk netwerk van de inwoners. In 2017 heeft de Digitale Bibliotheek de zichtbaarheid vergroot op facebook. Het aantal fans is gestegen naar ruim 8.000.

Bibliotheekvestigingen

In 2017 hebben we afscheid genomen van de term Formulebibliotheek. Dit was niet herkenbaar voor onze leden en partners. We spreken nu over vestigingen van de bibliotheek. De klant staat centraal bij BNF. De inrichting van de vestiging, de leenvoorwaarden, de collectie en het complete aanbod van dienstverlening is er op gericht om de klant en de bezoeker van de bibliotheek optimaal te bedienen. Zo is onze klantenservice door de week bereikbaar tot 11 uur 's avonds en in het weekend.

Educatieve Bibliotheek

Achterstanden op het gebied van laaggeletterdheid en mediawijsheid worden vooral in de eerste levensjaren opgedaan. Daarom kiest de Educatieve Bibliotheek van BNF voor een volwaardig programma en aanbod in de voorschoolse educatie en op basisscholen. In 2017 kiest BNF voor een volwaardig programma en aanbod in de voorschoolse educatie en op basisscholen. 

Meer lezen?

U kunt een kopie van het volledige jaarverslag 2017 aanvragen bij mevr. S. Miedema via s.miedema@bnfrl.nl. Het verkorte jaarverslag kunt u onderaan deze pagina downloaden.